Overeenkomst getekend voor nieuwbouw aan Kingsford Smithstraat

Foto: WoonopMaat

Op vrijdag 1 maart hebben wethouder Ferraro van gemeente Beverwijk en directeur-bestuurder Hooftman, van Woonopmaat een koop/exploitatieovereenkomst getekend voor de grond aan de Kingsford Smithstraat.

Woonopmaat gaat hier 40 eengezinswoningen bouwen in de sociale huursector. Het gaat om duurzame, bijna energieneutrale woningen zonder gasaansluiting. De openbare ruimte wordt ook opnieuw ingericht en het riool in de Kingsford Smithstraat wordt vervangen.

De vraag naar betaalbare woningen in Beverwijk is groot. Met de bouw van deze 40 huurwoningen zorgen gemeente en Woonopmaat voor nieuw aanbod. De buurtbewoners zijn uitgebreid betrokken bij het bouwplan en de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. Het college heeft eind vorig jaar het ontwerp voor de openbare ruimte vastgesteld. Op de website van Beverwijk kunt hierover meer lezen.

Start bouw
Om dit bouwplan te realiseren, is het noodzakelijk om de bestemming op deze locatie te wijzigen van maatschappelijk naar wonen. De procedure voor deze bestemmingsplanwijziging wordt nu opgestart. Tegelijkertijd wordt het bouwplan voor de woningen uitgewerkt en de aannemersselectie uitgevoerd. De start van de bouw staat gepland voor het laatste kwartaal van 2019.

Er kan op dit moment nog niet worden ingeschreven voor de woningen. Zodra de inschrijving start, komt er een advertentie in de krant en meldt Woonopmaat dit op de website en facebookpagina.

Reacties