Nieuwe tweejarige CAO Tata Steel; 6,5% loonstijging in 2 jaar

Foto: Wim Meijer Fotografie

Na vier onderhandelingsrondes hebben Tata Steel en de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP Tata Steel een onderhandelingsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO.

De werknemers van het staalbedrijf gaan er in twee jaar 6,5% in loon op vooruit en ontvangen daarnaast een eenmalige uitkering van 280 euro.

De bonden gaan het onderhandelingsresultaat nu voorleggen aan hun leden die uiteindelijk het laatste woord hebben. De werknemers gaan er per 1 april 2019 3,5% op vooruit, per 1 juli 2019 komt daar nog eens een 0,5% bij. Op 1 mei 2020 komt daar nogmaals 2,5% bij en in oktober volgt er dan nog een eenmalige uitkering.

Behalve de loonsverhoging en de eenmalige uitkering zijn er ook sterk verbeterde afspraken gemaakt voor met name jeugdige werknemers. Hieronder de belangrijkste punten uit het akkoord.

 • Looptijd
  Van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021.
 • Inkomen
  Een structurele loonsverhoging van de CAO-lonen van 3,5% per 1 april 2019, 0,5% per 1 juli 2019, 2,5% per 1 mei 2020 en een eenmalige uitkering van 280 euro bruto per 1 oktober 2020.
 • Innovatie van werktijden
  Innovatie van werktijden is een belangrijke pijler van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Tata Steel. Uit evaluatie van de proeven met flexibele werktijden blijkt duidelijk een positief effect op de beleving van medewerkers en leidinggevenden. Tata Steel en de vakbonden breiden de proeven met flexibele werktijden uit.
  Tevens wordt een proef gestart met zelfroosteren in de vijfploegendienst. Dit geeft medewerkers meer flexibiliteit en de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de eigen werktijden.
 • Jongeren en leerlingen
  Tata Steel gaat 19-jarigen per 1 april 2019 van een jeugdschaal overzetten naar het salaris voor volwassenen. Tevens worden leerlingen vanaf 21 jaar beloond conform de schaal voor volwassenen. Dat levert hen een aanzienlijke salarisverbetering op.
  De huidige afspraken over de diplomabonus van 200 euro voor leerlingen van de bedrijfsschool die hun opleiding hebben afgerond en het toekennen van een (afgeleide) RAU-uitkering worden voortgezet.
 • Arbeidsparticipatie
  Tata Steel vindt het belangrijk om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Tata Steel wil gebruik maken van de mogelijkheid die de Participatiewet biedt om medewerkers uit deze doelgroep 120% van het geldende minimumloon te betalen. Tata Steel en de vakbonden gaan verkennen hoe dat op een voor deze groep zo gunstig mogelijke wijze kan worden ingevuld.
 • Werkscan
  Tata Steel en de vakbonden hebben in de afgelopen CAO als proef voor een groep medewerkers het instrument Werkscan beschikbaar gesteld. De evaluatie daarvan was positief. Tata Steel zal dit instrument nu via het Career Development Centre aan de medewerkers aanbieden.
 • Verlofstuwmeren
  Tata Steel en de vakbonden hebben afgesproken het totale pakket aan verlofregelingen te inventariseren en onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het terugdringen van de door medewerkers opgebouwde verlofstuwmeren.
 • Collectief verlof
  Voor medewerkers in de dagdienst, kantoordienst en tweeploegendienst zullen 27, 30 en 31 december 2019 als collectieve verlofdagen worden aangewezen. In 2020 zijn 29, 30 en 31 december de collectieve verlofdagen. Dit verlof kan naar keuze worden opgenomen uit alle verlofsaldi.
 • Mantelzorg
  Tata Steel en de vakbonden zullen gedurende de looptijd van de CAO onderzoeken welke mogelijkheden en faciliteiten er ten aanzien van mantelzorg bestaan.

Reacties

Cookieinstellingen