Natuurmonumenten ‘kapt’ voorlopig met bomen kappen

Foto: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten gaat met de achterban in gesprek over het eigen kapbeleid en stelt daarom de komende periode het kappen van bomen uit.

Natuurmonumenten beheert in Nederland ruim 100.000 hectare natuur, waarvan 1/3e deel bos. Als onderdeel van het beheer zaagt Natuurmonumenten soms bomen. Dat voelt vreemd, omdat de  strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om meer bomen. Voor Natuurmonumenten is dat een moeilijke afweging en de organisatie zoekt dan ook doorlopend naar een goede balans hierin.

Leuvenumse Bos (foto: jacob Kaptein)

Het zagen gebeurt om bijvoorbeeld heide en duinen weer open te maken die door zaailingen dichtgroeien, om voormalige productiebossen natuurlijker te maken, om bomenlanen te herstellen of vanwege de veiligheid langs paden. Ondertussen ontstaat op andere plekken nieuw bos. Het netto resultaat van het beheer bij Natuurmonumenten is een lichte groei van het oppervlak aan bos.

Desondanks constateert Natuurmonumenten dat kapmaatregelen regelmatig discussies oproepen en dat soms steun voor bomenkap ontbreekt. Dat is reden waarom natuurmonumenten de komende maanden in gesprek gaat met betrokken leden, donateurs en vrijwilligers. Ook wordt het gesprek aangegaan met omwonenden van plekken waar plannen zijn voor het kappen van bomen.

De uitkomst van die gesprekken leiden mogelijk tot een heroriëntatie van het kapbeleid van Natuurmonumenten. In de tussentijd maakt Natuurmonumenten een pas op de plaats en zal alleen nog vanwege veiligheidsredenen bomen zagen.

Natuurmonumenten in gesprek in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Reacties

Cookieinstellingen