Hoe verder met Waterakkers en Sportfondsenbad Beverwijk?

Foto: Pixabay

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk gaan dit jaar een onderzoek doen naar de zwembadvoorziening in beide gemeenten. Een enquête onder gebruikers van de zwembaden en inwoners maakt deel uit van het onderzoek. Dat staat in het vastgestelde plan van aanpak.

Het Sportfondsenbad in Beverwijk en De Waterakkers in Heemskerk zijn verouderde zwembaden. Gezien de investeringen die nodig zijn, is nu het moment om de toekomst van beide zwembaden te onderzoeken.

Vier scenario’s
Het project Onderzoek zwembadvoorziening Beverwijk-Heemskerk is in de beginfase. De colleges hebben op 22 januari 2019 de bestuursopdracht vastgesteld. Hiermee hebben ze opdracht gegeven om vier scenario’s te onderzoeken:

  1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en in Heemskerk.
  2. Sluiten zwembad Beverwijk en uitbreiden zwembad Heemskerk.
  3. Sluiten zwembad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden zwembad Heemskerk.
  4. Sluiten zwembaden Beverwijk en Heemskerk en realiseren nieuw intergemeentelijk zwembad.

Onderzoek onder inwoners en gebruikers
Mei 2019 wordt een enquête gehouden onder de inwoners, gebruikers, bezoekers en verenigingen om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen voor een toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardige zwembadvoorziening voor de twee gemeenten.

Na afronding van de onderzoeken kunnen de gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk in oktober 2019 een afgewogen keuze uit de vier scenario’s maken en is het voor iedereen duidelijk hoe de toekomst van de zwembadvoorziening er voor Heemskerk en Beverwijk uit ziet.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen