Kosteloze leefstijlcoaching bij Heliomare voor mensen met overgewicht

Foto: Unsplash

Sinds gisteren, woensdag 15 mei, is het mogelijk voor mensen met overgewicht om zich bij het Beweeg- en sportcentrum van Heliomare aan te melden voor het leefstijlprogramma Coaching op Leefstijl (CooL). Het programma is een tweejarig traject waarin een gecertificeerde  leefstijlcoach mensen met overgewicht ondersteunt om stapsgewijs over te gaan op een gezonde leefstijl.

Voordeel van het CooL-programma is dat de leefstijlcoach kijkt vanuit meerdere disciplines. De coach geeft  advies over bewegen en voeding en ondersteunt bij een stapsgewijze verandering van denken en handelen. Heliomare heeft jarenlange ervaring met leefstijladvies. Inwoners van de regio met overgewicht kunnen met een verwijzing van hun huisarts kosteloos deelnemen.

CooL-programma bij Heliomare
Heliomare biedt het leefstijlprogramma CooL aan op diverse locaties. Het programma bestaat uit twee fasen. De eerste fase is gericht op een blijvende gedragsverandering en omvat een intake, twee individuele consulten, acht groepsbijeenkomsten en een eindevaluatie.

De tweede fase is gericht op het behouden van je vernieuwde leefstijl. Deze fase bestaat ook uit twee individuele consulten, acht groepsbijeenkomsten en een eindevaluatie. Fase 1 duurt 8 maanden; fase 2 duurt 16 maanden.

Het grote voordeel van het CooL-programma is dat het zich richt op hoe iemand omgaat met  eten, bewegen en ontspannen. Velen hebben al een lang traject achter de rug van diëten of bewegen en sporten, wat niet altijd makkelijk is vol te houden. Het CooL-programma richt zich op verandering op de lange termijn door haalbare doelen te stellen. Stapsgewijs gaat men zich fitter en vitaler voelen en hierdoor wordt de motivatie gevoed om dat als onderdeel van het dagelijks leven te blijven doen. Dat is de sleutel van het succes van CooL.

Blijvende verandering
Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het CooL- programma succesvol is bij een blijvende verandering van leefstijl en gewichtsverlies. Voorwaarde is wel dat deelnemers gemotiveerd zijn om hun leefstijl te veranderen. Blijkt tijdens het traject ook andere hulp nodig zoals diëtetiek, fysiotherapie of wil een deelnemer gaan sporten, heeft de leefstijlcoach daarbij een adviserende rol.

Een deelnemer van het leefstijlprogramma bij Heliomare kan op eigen kosten deelnemen aan ander activiteiten, zoals aquafit, fitness, nordic walking etc.  Voor de toekomst is Heliomare van plan om een CooL-plus programma te ontwikkelen voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Leefstijl sinds 1 januari in basispakket zorgverzekering
In Nederland is één op de twee mensen een beetje of veel te zwaar. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de betrokkenen en de volksgezondheid. Meer dan een miljoen Nederlanders heeft Diabetes type 2 en ruim anderhalf miljoen mensen kampen met hart- en vaatziekten. Inmiddels is voldoende wetenschappelijke bewijsvoering dat een gezonde leefstijl een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven en de vermindering van genoemde ziekten en overgewicht. Voor de overheid reden om over te gaan tot vergoeding van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) als onderdeel van het Preventieakkoord (pakket van maatregelen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen). Sinds 1 januari van dit jaar zijn effectief gebleken programma’s, waaronder CooL, opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is voor:

  • personen met een BMI van 25 tot 30, met (een risico op) hart- en vaatziekten en/of diabetes type II
  • personen met een BMI vanaf 30.

Meer informatie is te vinden op www.heliomare.nl/cool

Reacties