Steeds meer registraties in Donorregister

Foto: PxHere

Hoogste percentage orgaandonoren in regio Kennemerland in Uitgeest en Castricum; Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer en Zandvoort scoren gemiddeld bijna 10% lager.

Met het oog op de nieuwe donorwet, die op 1 juli 2020 wordt ingevoerd, staat de donorregistratie steeds meer in de belangstelling. De nieuwe wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in het Donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, tenzij men actief een keuze  heeft vastgelegd. En dat laatste is dus wat nu steeds meer gebeurt. Zo werden er in de periode van april 2018 tot 1 januari 2019 ruim 57000 nieuwe registraties in het register.

Op 2 januari 2019 stond 42 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,4 miljoen personen. Daarvan geeft 31 procent expliciet geen toestemming voor orgaandonatie (1,95 miljoen mensen). Meer dan de helft van de geregistreerde personen (58 procent) geeft aan wél donor te willen zijn, al dan niet met donatiebeperkingen, en 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon.

Toestemming donatie verschilt per gemeente
Opvallend zijn de verschillen per gemeente daar waar het om toestemming voor orgaandonatie gaat. Landelijk is dat heel sterk en varieert dat van ruim boven de 30% in Noord-Brabant tot 9% in Urk, 13 % in Staphorst en 14% in Neder-Betuwe. Maar ook Den Haag en Rotterdam scoren laag met slechts 17%.

Ook in de regio rond Kennemerland zijn er verschillend, al zijn deze in vergelijking met de landelijke verschillend relatief klein.

Hieronder de gemeente in onze regio:

 • Uitgeest  32%
 • Castricum  31%
 • Alkmaar  28%
 • Haarlem  27%
 • Heemstede  27%
 • Heemskerk  26%
 • Bloemendaal  26%
 • Beverwijk  24%
 • Velsen  24%
 • Haarlemmermeer  23%
 • Zandvoort  22%

Reacties