Deel Alkmaarseweg/Rijksstraatweg afgesloten voor autoverkeer

Na de zomervakantie wordt de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van Rijksstraatweg 2-12. Het gaat om een proef van vier maanden. Autoverkeer kan via de Binnenduinrandweg rijden. Fietsverkeer en voetgangers hebben geen hinder van de afsluiting.

Er wordt te hard gereden
Op de Alkmaarseweg en de Rijksstraatweg, tussen de Binnenduinrandweg en de Plesmanweg, wordt te hard gereden. De bedoeling van de afsluiting is dat de snelheid op dit deel van de Alkmaarseweg en de Rijksstraatweg omlaag gaat, dat er minder autoverkeer is en dat de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Alkmaarseweg-noord en de Rijksstraatweg ter hoogte van de Maerten van Heemskerckstraat verbetert.

Afsluiting voor doorgaand verkeer per auto
Na klachten van aan- en omwonenden over verkeersoverlast op dit deel van de Almaarseweg/Rijksstraatweg hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een bewonersenquête gehouden. Gekozen kon worden uit twee varianten: aanvullende snelheidsremmende maatregelen of  een afsluiting voor doorgaand verkeer per auto.

In totaal zijn er 207 reacties ontvangen: 120 uit Beverwijk en 87 uit Heemskerk. Uit de enquête is geen grote meerderheid gekomen voor één van de varianten. Maar de voorkeur van beide gemeenten gaat uit naar een proef met de tweede variant, de afsluiting voor doorgaand verkeer per auto. Deze proef kan eenvoudig en met weinig kosten uitgevoerd worden. Wanneer blijkt dat deze niet werkt dan kan de proef gemakkelijk en snel worden teruggedraaid.

Met de volgende tijdelijke maatregelen wordt de proef uitgevoerd:

  • Plaatsen obstakel op rijbaan Rijksstraatweg 2-12.
  • Plaatsen neerklapbare paal naast dit obstakel voor doorgang voertuigen nood- en hulpdiensten.
  • Aanleg keergelegenheid Rijksstraatweg voor auto’s.
  • Opheffen afslagverbod auto’s op kruispunt Plesmanweg-Alkmaarseweg.
  • Aanpassing verkeersborden.

De proef wordt onderzocht door metingen
Zowel vóór als tijdens de proef worden metingen uitgevoerd. Deze metingen geven informatie over de drukte van het verkeer en de snelheid vóór en tijdens de proef. Ook aan- en omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd naar hun ervaringen met de proef. Daarnaast wordt onderzocht welke gevolgen de afsluiting heeft op de omliggende wegen. De uitslag van de metingen is belangrijk voor het besluit hoe verder te gaan na de proef.

Reacties