Column van de Dag: Opleiden

Foto: Wim Meijer Fotografie

Vandaag in de Column van de Dag het woord aan Bart Neeft, buurtsportcoach bij Team Sportservice Kennemerland: ”Leren doe je bewust en onbewust. Zo heb ik dit jaar veel geleerd van dingen waar ik niet bij stilstond”.

Vierdejaars CIOS-stagiair Luuk, geeft aan dat hij veel kijk heeft gekregen op het organiseren van een project. Als buurtsportcoach heb ik Luuk afgelopen jaar mogen begeleiden bij zijn stage tijdens de buurtsportactiviteiten en projecten. Luuk doet de keuzerichting BOS (Bos Onderwijs Sport) op het CIOS. Mijn collega’s hebben Luuk begeleid op de basisschool en op een BSO.

Ik merk dat ik het steeds leuker en interessanter ga vinden om stagiaires te begeleiden in hun ontwikkeling. Veel voldoening haal ik uit het zien van hun progressie en door in contact te zijn met de stagiair. Dit maakt  mij ook weer bewust van mijn eigen ik. Luuk geeft bijvoorbeeld aan dat hij op zoek is gegaan naar een manier van lesgeven die het beste bij hem past. Dankzij de opdrachten tijdens de buurtsportactiviteiten is hij hier anders naar gaan kijken. Hier word ik dus heel blij van, van het kunnen leveren van een  kleine bijdrage aan iemand, in dit geval Luuk, en hem zo uit te dagen om breder te kijken naar zijn eigen functioneren, zodat hij zijn eigen weg vindt in lesgeven. Dat is het mooie van opleiden.

Nog 9 stagiaires
Afgelopen jaar zijn er nog  9 verschillende stagiaires geweest waar ik als buurtsportcoach een kleine bijdrage aan kon leveren in dezelfde  zoektocht, het vinden van hun eigen ik: Mitchell (half jaar stage van het HBO Sport Management en Ondernemen) Luuk (snuffelstage van het Kennemer College), Dean/ Boris/ Thijmen/ Tamar (allen 1ste jaars Sport Management en Ondernemen voor het evenement de Nationale Buitenspeeldag), Stefan en Loek (3de jaars CIOS voor een vakantieactiviteit bootcamp/ freerunnen) en Lars (3de jaars van Kennemer College voor aantal stage uren bij buurtsportactiviteiten). Supermooi om al deze jonge mensen een podium te bieden waar ze ervaring op kunnen doen in het werkveld en voor zichzelf.

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd
Als Verenigingsadviseur ben ik ook betrokken bij het opleiden van verenigingen. Zo hebben verschillende verenigingen in Heemskerk de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd gevolgd begin dit jaar, die ik samen met mijn collega’s heb gegeven. Elk vereniging neemt zijn eigen cultuur mee en zijn eigen gewoontes. Heel leuk om die verschillen te zien en juist ook de raakvlakken te zoeken waar we elkaar kunnen versterken en met elkaar kunnen sparren om het uiteindelijke doel te bereiken, het werven van meer vrijwilligers.

Deskundigheidsenquête
Ook hebben de verenigingen aan kunnen geven waar ze hun vrijwilligers in opgeleid willen zien. Door het afnemen van een deskundigheidsenquête die een aantal maanden geleden afgenomen is, hebben de verenigingen hun wensen aan kunnen geven met betrekking tot het opleiden van hun  trainers, coaches, scheidrechters en bestuurders. In de enquête kwamen de thema’s  accommodatie, veiligheid en gezondheid, werving van vrijwilligers / leden / sponsors voorbij. Zo kunnen we samen met de verenigingen bekijken waar budget voor is om de vrijwilligers een cursus/opleiding te bieden om zich te ontwikkelen.

Waar ligt de interesse om jezelf te ontwikkelen? Als vrijwilliger steek je tijd in de vereniging, en soms voelt dat misschien als je taak, maar wees je ook bewust dat je zelf iets kunt leren, zowel tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerstaak als om je taak beter te kunnen uitvoeren.

Zelf heb ik ook de interesse om mij te ontwikkelen. Ik heb vanaf januari een opleiding gedaan op het gebied van intuïtie; Het meer vertrouwen op mijn gevoel. Het vertrouwen op je eerste ingeving.

Het is een stuk makkelijker om niet zo veel te wikken en wegen, maar af te gaan op je gevoel. Je intuïtie weet wel welke kant je op wilt….

Transactionele Analyse
Ook heb ik een tweedaagse cursus gedaan in de Transactionele Analyse; dit is een studie van Eric Berne die je het inzicht geeft in gedrag en gedragspatronen, in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het effect daarvan op anderen. En je leert hoe je deze kunt veranderen. Bijvoorbeeld: wat maakt dat je bij bepaalde personen telkens weer in een kinderlijker gedrag schiet dan je zou willen? Of het tegenovergestelde: juist steeds weer de neiging hebt om de ouderrol op je te nemen? In deze cursus Transactionele Analyse komen Ouder-, Volwassene- en Kindrollen, transacties en communicatie-Spelen aan de orde. Deze maken helder wat er gebeurt tussen mensen onderling. Je leert hoe je een andere positie kunt innemen, lastige situaties kunt doorbreken en veranderen. Je onderzoekt je script, jouw levensplan, over hoe jij in deze wereld staat en wat ervoor zorgt dat je steeds weer doet wat je doet. Met andere woorden: hoe komt het dat je steeds opnieuw belandt in een bepaald gedrag aan de hand van de basisconcepten van Transactionele Analyse.

Dit geleerde kan ik ook weer gebruiken in de interacties bij de kinderen in de buurt. Om de kinderen een klein stukje op te leiden, zodat ze hun eigen ik leren kennen en ontwikkelen. Ik hoop ze bewuster te laten worden in contact met de ander en dus ook met zichzelf. Het is heel mooi om te zien hoe ik de Transactionele Analyse toe kan passen en het bewustzijn bij de kinderen op te merken.

Tot slot wil ik zeggen dat het mooi is om te blijven leren en te ontwikkelen, om jezelf scherp en bewust te houden. Ook Luuk blijft zich ontwikkelen. Hij heeft zijn stage goed afgerond en gaat nu naar de ALO, om gymdocent te worden. Op de vraag hoe Luuk zijn stage vond, zei hij: ‘’Super! Ik durf zeker te zeggen dat dit mijn leukste en leerzaamste stage is geweest. Ik voelde mij betrokken op mijn stageplek door de aandacht en de verschillende taken die ik kreeg.” Dat denk ik alleen maar: ZO MOOI!

Reacties