Beantwoording bewonersvragen over gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond

Foto: redactie

In de IJmond ontstond in 2018 onrust door de zogenoemde grafietregens. Het was duidelijk dat er veel vragen leefden over de luchtkwaliteit en gezondheid. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de vragen verzameld en samen met GGD Kennemerland veel van deze vragen beantwoord.

Het overzicht van vragen en antwoorden kun je lezen op de pagina ‘Luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond’, van GGD Kennemerland. In september besteden het RIVM, GGD Kennemerland en Provincie Noord-Holland op verschillende manieren aandacht aan de communicatie en de bekendmaking van de informatie uit de vragen en antwoorden.

Vervolgonderzoek

Na de beantwoording van de verzamelde vragen heeft het RIVM samen met een klankbordgroep, die verder bestaat uit bewoners, experts en GGD Kennemerland, bekeken welke onderwerpen er nog overblijven voor een mogelijk vervolgonderzoek. Per onderwerp is een kort onderzoeksvoorstel opgenomen en wat dit onderzoek oplevert aan informatie. Bij sommige onderwerpen hebben het RIVM en de klankbordgroep ook een advies gegeven over (gewenste) uitvoerbaarheid. Na de zomer wordt het voorstel besproken en een besluit genomen.

Er zijn acht onderwerpen die in het voorstel voor vervolgonderzoek aan bod komen:

  • Meer onderzoek naar grafietregen
  • Onderzoek naar het (algemene) stof dat er in de woonomgeving te vinden is
  • Luchtmetingen op ‘ervaren ongezonde dagen’
  • Onderzoek naar moestuinen en bramen
  • Onderzoek naar acute klachten
  • Angst en stress en gevolgen voor de gezondheid in de IJmond
  • Meten van bloedwaarden

(bron: GGD Kennemerland)

Reacties