Open Monumenten Dagen : “Plekken van Plezier”

Klok in Wijkertoren
Foto: Wim Meijer Fotografie

Twaalf monumenten in Beverwijk en Wijk aan Zee te bezichtigen tijdens Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september

BEVERWIJK – het landelijk thema van de Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september  is dit jaar “Plekken van plezier”. Voorafgaand aan deze Open Monumentendagen wordt op woensdag 11 september om 14.30 uur in Museum Kennemerland aan de Noorderwijkweg 2A een lezing gegeven door Herman Palm onder de titel ‘Zo vierde Beverwijk feest’ Inlichtingen: www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl.

Bisschoppelijke Kweekschool
Een opmerkelijke gebeurtenis medio april dit jaar was de afronding van de restauratie van het dak van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschool in de Baanstraat. Onderdeel van de werkzaamheden was de verwijdering van het asbest in het gebouw. De voltooiing van de werkzaamheden was bekroond met de terugplaatsing van de gerestaureerde weerhaan op de torenspits. Het is een aanbeveling om het pand van buitenaf te bezichtigen. Omwille van de privacy van de bewoners zal het in 1988 verbouwde schoolgebouw tot 55 appartementen niet opengesteld kunnen worden voor publiek.Nieuw dit jaar
Wel nieuw dit jaar in de lijst van deelnemende monumenten zijn de Küverbunker Gaasterbos in Rondje Wijk aan Zee en Notariskantoor Batenburg in Huize Westerhout. Ook zijn de Kerkzaal van de Goede Raadkerk en het Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken bij Zorgcentrum Lommerlust opengesteld en.  Deze monumenten zijn alle op zaterdag 14 september te bezichtigen.

Op zondag 15 september kan de Wijkertoren weer beklommen worden en is het Fort aan de Sint Aagtendijk (het Muziekfort) opengesteld alwaar rondleidingen worden gegeven. De nieuwe exploitant van het Fort Zuidwijkermeer heeft zijn aanvankelijk beoogde deelname aan Open Monumentendag wegens bijzondere omstandigheden helaas moeten intrekken.

Twaalf deelnemende monumenten
Bij de 12 deelnemende monumenten en bij onder meer de bibliotheek, Stadhuis en buurthuizen is een gratis brochure verkrijgbaar met informatie over de OMD van Beverwijk tot Alkmaar. Op de websites www.openmonumentendag.nl en www.hgmk.nl is meer informatie te vinden over de jaarlijks terugkerende monumentendagen.

Deelnemers zijn:

 • Sint Agathakerk, Breestraat 93. Openstelling: zaterdag 14 september, 13.00-16.00 uur (www.eloyparochie.nl). De Sint Agathakerk is een rijksmonument en één van de markantste gebouwen van Beverwijk.
 • Grote Kerk met begraafplaats, Kerkstraat 37 A. Openstelling: zaterdag 14 en zondag 15 september,10.00-17.00 uur. In deze kerk worden geen kerkdiensten meer gehouden. Er worden het gehele jaar door concerten, lezingen, tentoonstellingen en andere evenementen georganiseerd. (www.grotekerkbeverwijk.nl).
 • Wijkertoren (Grote Kerk), Kerkplein. Openstelling: zondag 15 september, 12.00-16.00 uur. De beklimming van de Wijkertoren is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen; e.e.a. ter beoordeling van de organisatie. (www.grotekerkbeverwijk.nl)
 • Tuinhuisje Betje Wolff en Aagje Deken, Peperstraat 17, ingang Lommerlust. Openstelling: zaterdag 14 september 12.00-17.00 uur. In de voormalige tuin van de buitenplaats Lommerlust stond het rieten ‘kluisje’ dat tussen 1782 en 1788 dienst deed als werkvertrek van de schrijfster Betje Wolff. In de 19e en 20e eeuw is het tuinhuisje meermalen verplaatst en ingrijpend vernieuwd.
 • Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk en Begraafplaats, Arendsweg 59 ingang Galgenweg. Openstelling begraafplaats en tuin:  zaterdag 14 september en zondag 15 september 10.00-16.00 uur. Openstelling kerkzaal: zaterdag 14 september 10.00-16.00 uur.
  Alleen de kerkzaal, de begraafplaats en de naastliggende tuin zijn op Open Monumentendag te bezichtigen. In het kerkgebouw is een kleine expositie over de totstandkoming in twee fases. Het gebouwencomplex wacht een nieuwe bestemming. www.onzelievevrouwvangoederaad.nl.
 • Vondelloge Odd Fellows, Prinsesselaan 17-19. Openstelling zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur. De Vondelloge, lid van de Independent order of Odd Fellows werd in 1819 opgericht en viert dit jaar zijn tweede eeuwfeest. Tijdens de Open Monumentendag zijn de bezoekers welkom om de bezinningsruimte te bekijken.  www.oddfellows.nl/beverwijk.
 • Museum Kennemerland en Historisch Informatie Centrum, Noorderwijkweg 2 A, hoek Westerhoutplein. Openstelling: zaterdag 14 september,10.00-17.00 uur en zondag 15 september 14.00-17.00 uur. In het streekmuseum is naast de vaste collectie van o.a. Velser aardewerk en Kinheim tapijten momenteel de expositie “Manse vrouwen van Kennemerland”. (www.museumkennemerland.nl en www.hgmk.nl).
 • Op zondag 15 september start vanaf Museum Kennemerland een fietsexcursie naar het Oer-IJ-gebied (13.00-15.30 uur). Deelname gratis, aanmelden via inf[email protected] onder vermelding van naam, telefoonnummer en ‘Deelname OMD fietsexcursie Beverwijk 15-09-2019’. Inlichtingen: www.oerij.eu.
 • Huize Westerhout, Westerhoutplein 6. Openstelling Smaeckkamer zaterdag 14 september 10.00-13.00 uur en zondag 15 september, 10.00-17.00 uur. www.desmaeckkamer.nl Openstelling Notariskantoor Batenburg: zaterdag 14 september 10.00-15.00 uur.
  Huize Westerhout behoorde oorspronkelijk tot het bezit van de adellijke familie Boreel, maar is in 1962 aangekocht door de gemeente Beverwijk. Na meerdere restauraties is het linkerdeel nu in gebruik als restaurant en het rechterdeel als kantoor van Notaris Batenburg.
 • Fort aan de Sint Aagtendijk (Muziekfort) Vuurlinie 1 (bereikbaar via de St Aagtendijk en de Waterlinieweg, bij voorkeur per fiets). Openstelling: zondag 15 september, 10.00 –17.00 uur.
  Het Fort aan de Sint Aagtendijk maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. Tijdens Open Monumentendag zijn er kinderactiviteiten, er wordt muziek gemaakt, er worden rondleidingen gegeven en men kan zich door een echte barbier laten scheren. Inlichtingen: www.muziekfort.nl, www.stichtingfortpop.nl, www.stellingvanamsterdam.nl en www.forten.nl.
 • Dorpskerk en begraafplaats, Voorstraat 1 (Julianaplein), Wijk aan Zee. Openstelling op zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur. De Dorpskerk, oorspronkelijk gewijd aan St. Odulphus, is rond 1420 gebouwd als laat-gotische kruiskerk. De kerkelijke gemeente wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. www.pknbeverwijk.nl.
 •  Parochiekerk Sint Odulphus en begraafplaats, Sint Odulfstraat 4, Wijk aan Zee. Openstelling zaterdag 14 september, 10.00-17.00 uur. De kerk is in 1890 gebouwd en gewijd aan de oude schutspatroon St. Odulphus. (www.eloyparochie.nl)
 • Küverbunker Gaasterbos in Rondje Wijk aan Zee, Gaasterpad/Julianaweg 75. Openstelling: zaterdag 14 september 13.00-16.00 uur.
  Deze Duitse personeelsbunker van het type 451a maakt deel uit van het W.N. 122 in het landfront. Hij is goed toegankelijk gemaakt en ingericht als museum over het leven in Wijk aan Zee tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bunker is goed te bereiken, maar vanaf de weg moet wel een eindje worden gelopen. www.rondjewijkaanzee.nl en www.antlantikwall-wijkaanzee.nl.

Reacties