D66 wil kinderburgermeester voor Beverwijk

Foto: Wim Meijer Fotografie

D66 heeft tijdens de begrotingsbehandeling van woensdag 6 november een voorstel ingediend voor een kinderburgemeester in Beverwijk

“Ieder Beverwijks kind leert hoe de democratie werkt. De gemeente nodigt vanaf dit jaar alle basisscholen uit op het gemeentehuis om meer te leren over de lokale democratie. De fractie D66 vindt dat jeugdparticipatie nog verder mag gaan. Niet alleen moeten de kinderen leren wat hun rechten en plichten zijn. Wij vinden dat kinderen daadwerkelijk moeten participeren in de democratie zodat zij zelf leren formuleren wat zij nodig hebben om veilig op te groeien” aldus Jacqueline Makbouli. Daarom diende zij tijdens de begrotingsbehandeling woensdagavond een initiatiefvoorstel in om, in navolging van tientallen andere gemeenten in Nederland, ook een kinderburgemeester aan te stellen.

Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind stelt dat kinderen recht hebben op burgerparticipatie (art. 12):
“Ieder kind heeft het recht op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt. Deze participatie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Leren meedenken, naar elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, het vormen van een eigen mening, daarover praten en samen tot een beslissing komen is een fundament voor de democratie.”

Maar een kind heeft geen stemrecht. Dat betekent dat zij of hij niet gehoord wordt in de democratische beslissingen tot zij of hij 18 jaar is. Het kinderburgemeesterschap maakt het mogelijk voor kinderen om zich al eerder te laten horen en zich te ontwikkelen als actor in het gezin, de school, de wijk en de maatschappij.

Daarom heeft D66 Beverwijk een initiatiefvoorstel geschreven voor het instellen van de Beverwijkse Kinderburgemeester. Dit sluit mooi aan op het door het college reeds geïnitieerde burgerschapsspel Democracity, dat alle groepen 7 en 8 van onze basisscholen jaarlijks spelen op het gemeentehuis.

Op dit moment zijn er al ruim 45 andere gemeenten met een kinderburgemeester en de ervaringen zijn erg positief. En met alle ervaring die al is opgedaan kan onze gemeente haar voordeel doen, onder andere door de organisatie Kinderrechten.nu te raadplegen.

Reacties