Actie, actie, actie!!

Foto: Wim Meijer Fotografie

Tata Steel personeel schaart zich massaal achter FNV-acties: alles in de strijd tegen het gevreesde ontslag  van 1600 medewerkers staalbedrijf.

Naar schatting zo’n tweeduizend medewerkers van Tata Steel verzamelden zich vanmorgen in een grote, door vakbond FNV opgestelde tent op het parkeerterrein van FC Velsenoord. Doel van de bijeenkomst: door middel van een ingelaste ledenvergadering de eisen formuleren die gesteld zullen worden aan de directie van Tata Steel Europa en het peilen van de bereidheid van het personeel om tot acties te komen, om de aangekondigde bezuinigingen van Tata Steel en de daaruit voortvloeiende 1600 ontslagen bij Tata Steel Europa, het hoofd te bieden. FNV-bestuurder Aad in ’t Veld kondigde alvast aan dat voor een volgende manifestatie zeker een grotere tent (deze had een capaciteit van 1500 personen) zou worden besteld, zo mogelijk met verwarming.Warmpjes
Overigens mocht het bij de binnenkomst wat frisjes zijn, eenmaal binnen ging het er behoorlijk warmpjes aan toe. Op het podium werd het spits afgebeten door Frits Van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel. Hij liet er geen misverstand over bestaan dat de bezuinigingsplannen en het daaruit voortvloeiende verlies van 1600 banen in Nederland, op geen enkele steun kon rekenen binnen de ondernemingsraad. “Van hogerhand ontbreekt een duidelijk plan. Veel problemen die in het Verenigd Koninkrijk spelen, komen terecht op het bordje van werknemers in IJmuiden. En de nu aangekondigde ingreep lijkt nog maar het begin”, aldus van Wieringen die zich opmaakt voor een harde confrontatie met de leiding van Tata Steel Europe.Stakingskas geopend
Ook FNV-voorman Han Busker liet er geen misverstand over bestaan. “Het kan het niet zo zijn dat plannen die elders gemaakt worden een gezond bedrijf als Tata Steel in IJmuiden aantasten. Als het nodig is om actie te voeren, is de stakingskas van FNV geopend”, aldus Busker, die met deze uitspraak massaal de handen op elkaar kreeg.Eisen
Het was aan FNV- bestuurder Aad in ’t Veld om vervolgens de eisen te formuleren die die vakbond met instemming van het personeel stelt aan Tata Steel. Verreweg de belangrijkste: terugkomen op het besluit om 1600 banen (ongetwijfeld grotendeels in IJmuiden) te schrappen. “Als de directie niet, of onvoldoende reageert, dreigen er nieuwe protestacties”, aldus In t Veld.Stiptheidsacties, geen overwerk en staking
Wat die acties gaan inhouden, daarover lichtte Hans van Wieringen al een tipje van de sluier. Allereerst wordt er gedacht aan stiptheidsacties. Ook wordt gedacht aan het gedurende een bepaalde periode weigeren overwerkt. ‘Op die manier wordt men er bij de directie van Tata Steel mee geconfronteerd dat het werk nu al gedaan moet worden met te weinig mensen. Laat staan als er dan nog eens 1600 mensen verdwijnen”.Driekwartsvergadering
De laatste, maar steeds waarschijnlijk wordende optie is het ‘platleggen van het bedrijf’. In dat geval zal er eerste een zogenaamde driekwartsvergadering worden belegd. “Dat wil zeggen dat driekwart van onze leden akkoord moet gaan met een staking. Dan gaan we een staking organiseren”, aldus Aad in ’t Veld.

De kans dat die driekwart probleemloos wordt gehaald kan rustig worden geconcludeerd uit de sfeer van de manifestatie van vandaag. De woorden ‘actie’ en ‘staking’ werden continue gehonoreerd met gejuich en applaus. Het heeft er dan ook alle schijn van de bijeenkomst van vandaag nog maar een bescheiden prelude is van datgene wat in de komende  maanden zich zal gaan afspelen rond Tata Steel.

Hieronder een foto-impressie van de bijeenkomst van vanmorgen:

Reacties