Column van de Dag: Gewenste exoten

Foto: Evert-Jan Woudsma

Een nieuwe column voor Nieuws.nl van Bosw8er Evert-Jan Woudsma over exoten, woekeren, bestrijden en stinsenplanten

Gewenste exoten (foto’s en tekst: Evert-Jan Woudsma)

Er is veel te doen over exoten in de natuur de laatste jaren. Met als kernwoord ‘bestrijden’.  Het zijn planten die door een bepaalde reden (vaak door menselijk handelen) in onze natuur terecht zijn gekomen. Je kan hierbij denken aan Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop of watercrassula.  Ze beschikken allen over dezelfde eigenschap; woekeren. Door dit woekergedrag verdringen ze de inheemse flora wat kan leiden tot het verdwijnen van inheemse soorten. En niet alleen in de plantenwereld, neem bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft. Ook deze soort wordt aangeduid als invasieve soort die inheemse soorten het leven soms bijna onmogelijk kan maken.Nieuwe soorten, en dan met name in de plantenwereld, zijn niet nieuw voor ons land. Al rond 1500 is men hiermee begonnen. Iemand die zeer bedreven was in het aanbrengen van nieuwe soorten was Dhr. Clusius. De tulp en de aardappel hadden al snel zijn aandacht. Net als vele bol- en knolgewassen. Sneeuwklokjes, voorjaarshelmbloem, winterakoniet en vele anderen werden in die tijd aangeplant bij landhuizen, kastelen en burchten. Alles ter verfraaiing van de toch al imposante woongelegenheden.Tegenwoordig kennen we deze ooit ingevoerde exoten als stinsenplanten. En laten we eerlijk zijn; woekerende sneeuwklokjes of winterakonieten zijn een lust voor het oog. De naam stinse is afgeleid van het Fries woord ‘stinse’ wat verwijst naar de stenen burcht of buitenplaats.  En nog steeds treffen we hier vanaf de late winter tot het vroege voorjaar een overvloed aan kleur van woekerende bol- en knolgewassen aan.

Reacties