In 2019 hoogste aantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd in 10 jaar tijd

Foto: Wim Meijer Fotografie

Bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen in 2019, waarvan 1829 in de regio Kennemerland en 704 in de Haarlemmermeer. Beverwijk realiseert 93 woningen maar blijft met een stijging van 0,5% van de woningvoorraad achter op het landelijke gemiddelde.

(bron: CBS)

In 2019 werden bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd. Met deze nieuwbouw groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Noord-Holland koploper
De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,6 procent. Kijken we echter naar absolute getallen dan zien we dat in Noord-Holland het grootste aantal nieuwbouwwoningen werd gerealiseerd, namelijk 13 duizend. Dat betekende een stijging van de woningvoorraad van 1% (0,1% boven het landelijke gemiddelde. Ook Zuid-Holland realiseerde 13 duizend nieuwbouwwoningen, maar bleef qua stijgingspercentage van de woningvoorraad met 0,8% achter op de landelijke trend.

Best scorende Kennemerlandgemeente: Zaanstad of Uitgeest… ’t is maar hoe je het bekijkt!
Kijken we naar de regio Kennemerland dan zien we dat in absolute aantallen dat Zaanstad koploper is met 704 woningen. Haarlem is dan tweede met 392 woningen en Velsen derde met 242 woningen. Kijken we naar de percentuele stijging van de woningvoorraad dan zien we een heel ander beeld. Dan staat Uitgeest op kop met een stijging van 1,3%, gevolgd door Heemskerk met 0,9% en als gedeeld derde Zaanstad en Velsen, beide met 0,8%. Daarmee is Uitgeest de enige gemeente in de regio Kennemerland die boven het landelijke gemiddelde scoort.

Voorlopig
De cijfers over 2019 zijn voorlopig. In mei 2020 komen definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Steden regio Kennemerland (incl. Haarlemmermeer) in volgorde aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in 2019 met percentuele stijging van de woningvoorraad ten opzichte van 2018

 • Haarlemmermeer:  704 woningen (1,1%)
 • Zaanstad:  520 woningen (0,8%)
 • Haarlem:  392 woningen (0,5%)
 • Velsen:  242 woningen (0,8%)
 • Heemskerk:  165 woningen (0,9%)
 • Alkmaar:  130 woningen (0,3%)
 • Beverwijk:  93 woningen (0,5%)
 • Castricum:  89 woningen (0,6%)
 • Uitgeest:  75 woningen (1,3%)
 • Bloemendaal:  46 woningen (0,5%)
 • Zandvoort:  43 woningen (0,4%)
 • Heemstede:  34 woningen (0,3%)

Reacties