Sportakkoord Beverwijk ondertekend

Foto: Haydar Erol - aangeleverd

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente bundelen krachten om meer mensen in beweging te krijgen.

Vrijdag 31 januari heeft wethouder Haydar Erol in het Stadhuis het Beverwijkse Sportakkoord getekend. Het Sportakkoord is een set van afspraken die sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en de gemeente met elkaar maken om nieuwe vormen van samenwerking op te zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Het doel hiervan is meer mensen in beweging te krijgen, de organisatie van de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van de sport beter te benutten. Sportwethouder Haydar Erol zette namens de gemeente zijn handtekening.

35 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen
Kort voor de zomer van 2019 is begonnen aan het Sportakkoord en nu is het afgerond. Voorlopig dan, want zo benadrukt sportformateur Jan Janssens: “Bij de start telt het samenwerkingsverband circa 35 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen, maar het Sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Nieuwe partners kunnen zich ook na 31 januari nog aansluiten. En er kunnen ook nog nieuwe actiepunten toegevoegd worden.

Het concept akkoord dat, ter accordering is voorgelegd aan de betrokken organisaties, is ambitieus. Daarin worden niet minder dan 13 ambities en liefst 48 actiepunten geformuleerd. De ambities die zijn geformuleerd sluiten aan bij bestaand beleid van verschillende partners in het Sportakkoord. Het Sportakkoord verbindt de ambities van de verschillende organisaties die actief zijn op het vlak van sport en bewegen. En het geeft door gemeenschappelijke ambities, door nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking een extra impuls op het vlak van sport en bewegen.

Om ervoor te zorgen dat de ambities en actiepunten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, kunnen partners in het akkoord een beroep doen op stimuleringsgeld dat vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Ook is er ondersteuning beschikbaar vanuit Beverwijk Fit & Actief (de buurtsportcaches) en landelijke sportorganisaties. De volledige tekst van het concept Sportakkoord is te lezen op www.sportakkoord-beverwijk.nl.

Koolhydraten blijken vaak onontbeerlijk bij sportbeoefening (foto: Haydar Erol – aangeleverd)

Reacties

Cookieinstellingen