Stikstof staat verduurzaming warmtenet IJmond in de weg

Foto: Wim Meijer Fotografie

VELSEN – Tata Steel heeft zijn deelname aan een restwarmteproject opgeschort in verband met de stikstofproblematiek. Volgens de staalgigant maken de huidige regels het onmogelijk voor Tata Steel om aan het duurzame project mee te werken.

(bron: NH Nieuws)

Gemeenten rondom Tata Steel, waaronder Velsen, waren juist de mogelijkheden aan het bekijken om restwarmte uit het productieproces van Tata Steel in te zetten voor een regionaal warmtenet. Tata Steel ging hiervoor zelf ook aan het rekenen. Maar uit de berekeningen blijkt dat de inzet van restwarmte ook effect heeft op de stikstofneerslag.

Stikstof slaat dichterbij neer
Als restwarmte voor andere doeleinden wordt ingezet gaat de temperatuur van de rookgassen uit de ovens van Tata Steel omlaag. En door een lagere temperatuur wordt het vrijkomende stikstof minder hoog de atmosfeer in gestoten en slaat de stof dichterbij neer.

Dat zou betekenen dat de stikstofneerslag in het naastgelegen Noordhollands Duinreservaat met meer dan tien procent zou toenemen.

Strenge stikstofnormen
Voor bedrijven gelden sinds vorig jaar strenge stikstofnormen. Dat komt omdat de Raad van State het eerdere Nederlandse beleid om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen stikstof ongeldig verklaarde. Veel bouwprojecten zijn hierdoor al stil komen te liggen.

Tata Steel blijft overigens openstaan voor samenwerkingen aan vergelijkbare projecten, zodra er nieuwe inzichten ontstaan met betrekking tot de stikstofproblematiek. “De inzet van restwarmte sluit immers goed aan bij de energietransitie naar een CO2-neutrale toekomst”, aldus het concern.

Reacties