Update corona-nieuws Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

IJmond Nieuws sprak telefonisch met Sandra de Jong van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk over de stand van zaken omtrent corona. Een gesprek over de hulp vanuit defensie, het personeel en de nabije toekomst.

Sandra de Jong, hoofd communicatie: “Op dit moment is de zorg goed georganiseerd voor patiënten en onze medewerkers. Dat krijgt dagelijks de aandacht, want dat verandert steeds. Dus we zitten dagelijks met een team bij elkaar dat bekijkt hoe alles gaat, waar verbetering nodig is, waar is verbetering absoluut noodzakelijk. En wat is de stand van zaken in het land, in de regio en in ons ziekenhuis. Dus wat dat betreft zitten we dagelijks met teams vanuit de hele organisatie bij elkaar.

Hoeveel patiënten met corona liggen er op dit moment in het Rode Kruis Ziekenhuis?
“Op dit moment hebben we een tiental patiënten op de IC liggen en een zestal mensen op de acute-opname afdeling. Dat zijn patiënten die geen behoefte hebben aan intensive care.”

Wat is de rol van defensie in het Rode Kruis Ziekenhuis?
“Het is fantastisch wat defensie laat zien. De samenwerking bestaat al langer en die kunnen we op dit moment goed inzetten. Want er draait heel veel zorg gewoon door. Sommige zorg wordt weliswaar afgeschaald zoals zorg die geen spoed of urgentie heeft. Maar op afdelingen waar de spoed en urgentie groot is heb je een team nodig dat dag en nacht intensief zorg kan leveren. En daarom is het goed dat zoveel mensen zich hebben aangemeld. Maar zeker ook dat defensie ons hierin kan helpen. Dus daarmee hebben ze ons fantastisch geholpen.”

Hoe lang blijft defensie?
“Zolang het noodzakelijk is, maar we hebben afgesproken dat ze in ieder geval tot het eind van de maand blijven en dan gaan we kijken of we wel of niet moeten verlengen.”

Hoe gaat het met de reguliere zorg?
“Vanaf het moment dat de COVID-patiënten uit de regio bij ons kwamen is al gezegd tegen patiënten die niet persé naar het ziekenhuis hoefden te komen voor hun afspraak of voor controle, dat ze gebeld worden. Dus telefonisch consult heeft echt een grote vlucht genomen. Daarnaast wordt via de ‘beter-dichtbij-app’ met heel veel mensen ook via beeldbellen gecommuniceerd. En dat gaat echt door de hele organisatie heen. Zelfs op onze afdeling geriatrie. Zo heb je toch contact met mensen die er niet persé hoeven te zijn, maar die je wel wilt zien voor een controle of om te zien hoe een bepaald genezingsproces gaat. Er gaat momenteel heel veel digitaal. Maar spoed en urgent blijven we gewoon zien.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat het personeel het volhoudt?
“Daar hebben we extra aandacht voor. En dat gaat er heel erg over wat er wat er geestelijk gebeurt. Maar we hebben ook heel veel aandacht voor onze collega’s die heel hard werken op afdelingen die in aanraking komen met de COVID-afdeling. Zoals bijvoorbeeld degenen die de materialen onderhouden of de mensen die zorgen dat daar vuil verwijderd wordt. Dus we zorgen voor iedereen die daar komt met speciale teams. Daarnaast hopen we dat iedereen die zich inzet de waardering van de organisatie voelt. Dat geldt voor alle afdelingen. Ook de steun die we krijgen van buitenaf zoals de steun van lokale en landelijke ondernemers is hartverwarmend.”

Hoe zie je de nabije toekomst?
“Het is heel afhankelijk wat er om ons heen gebeurd. We gaan er vanuit dat het leven met het coronavirus voor nu een nieuwe werkelijkheid is. Dan kom je voor vragen te staan als: Hoe ga je dat inrichten in het ziekenhuis? Je kunt niet zomaar zeggen we doen de deur weer open net als dat je niet kunt zeggen dat alle maatregelen ineens ophouden. We denken steeds over wat kan wel en wat kan niet, welke stap kunnen we wel zetten en waar moeten we vooral nog mee wachten. Dat is een denkwijze die natuurlijk al langere tijd gaande is. En dat zullen we voortzetten.”

Het volledige verslag van IJmond Nieuws ziet u wanneer u op de hoofdfoto klikt.