Lintjesregen: ridderorde voor zes Beverwijkers

Foto: Charles Duijff

BEVERWIJK – Vandaag heeft burgemeester Martijn Smit aan zes inwoners van Beverwijk bekendgemaakt dat zij worden benoemd in een ridderorde.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is ook de lintjesregen dit jaar anders dan andere jaren. Vanuit het Stadhuis belde de burgemeester de zes Beverwijkers op met dit feestelijke nieuws. In de middag ontvangen de gedecoreerde Beverwijkers nog bloemen en taart.

Er wordt nog gezocht naar één landelijk moment, waarop alsnog een feestelijke bijeenkomst georganiseerd kan worden. De Koninklijke onderscheidingen worden dan uitgereikt in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

https://www.facebook.com/gemeentebeverwijk/videos/299972637664137/

Dit zijn de Beverwijkers die worden gedecoreerd:

Teunissen, L.I.H. (Liliane); wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor mevrouw Teunissen wordt onderscheiden zijn:

 • 1995 – heden:   Mevrouw is sinds 1995 algemeen bestuurslid van Calcutta Rescue Nederland. Deze organisatie richt zich op de ondersteuning van Calcutta Rescue India en enkele kleine NGO’s in Kolkata en West- Bengalen. Mevrouw is meerdere malen naar Kolkata geweest. Hier was zij verpleegkundige in verschillende klinieken en scholen. Ook heeft mevrouw in India geholpen bij de opbouw van diverse dorpen, nadat deze door een tsunami waren getroffen.
 • Ieder jaar organiseert mevrouw internationale vergaderingen/symposia in diverse landen in Europa en Kolkata India.
 • Verder werft zij vrijwilligers en sponsoren voor de organisatie. En verkoopt zij de in India gemaakte ”handicrafts”. De opbrengsten gaan naar de verschillende projecten van de organisatie.
 • Buiten haar rol als algemeen bestuurslid maakt zij de nieuwsbrief. De totale bijdrage van mevrouw er onder andere voor gezorgd dat Calcutta Rescue India steeds meer op eigen benen kan staan.
 • Naast deze activiteiten is mevrouw jarenlang mantelzorger geweest.

Elzakalai, M. (Magdi) wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor de heer Elzakali wordt onderscheiden zijn:

 • 1987 – heden:   Meneer heeft in 1987 de Club de Petanque Elza Boules opgericht. Tot 1998 heeft hij verschillende keren de rol voorzitter gehad. Sinds 2017 fungeert hij als vrijwilliger bij de club. Meneer heeft ervoor gezorgd dat de club een speelveld heeft gekregen. Daarnaast was hij redacteur van het clubblad, voorzitter van de toernooicommissie en lid van de kantinecommissie.
 • Daarnaast zet meneer zich in voor de samenwerking met zorginstellingen voor de dagbesteding van ouderen. En heeft hij als voorzitter van de bouwcommissie de bouw van een overdekte jeu de boules accommodatie gepland.

Hofman, G. (Gerrit, roepnaam Gé); wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor de heer Hofman wordt onderscheiden zijn:

 • 1969 – heden:   Werkzaam als uitvoerder infratechniek bij het familiebedrijf Van Vuuren elektrotechniek B.V. Naast zijn hoofdfunctie was hij binnen het bedrijf jarenlang voorzitter van de personeelsvereniging, hoofd van de bedrijfshulpverlening en redacteur van het bedrijfsblad. De werkgever geeft aan dat meneer een voorbeeld en leermeester is voor de collega’s. En dat hij van grote waarde is voor de organisatie en de familie.
 • 1993 – heden:   Meneer Hofman is voorzitter van de Beverwijkse Harmonie Kapel. Hij heeft gezorgd voor een toename van het aantal leden. Daarnaast doet hij het onderhoud van het gebouw en is hij betrokken bij de verhuur van de zaal aan andere verenigingen.
 • 2007 – heden:   Meneer Hofman is bestuurslid, penningmeester van en vrijwilliger bij de Oranjevereniging. Hij zit in de organisatie voor de activiteiten van de viering van Koningsdag, onderhandelt met leveranciers en doet de subsidieaanvragen.
 • Daarnaast heeft hij de viering voor Koningsdag vernieuwd en uitgebreid. Het vrij traditionele programma is daardoor uitgegroeid tot een evenement met culturele optredens.

Van Rookhuizen – Kuijs, E.P. (roepnaam Bets); wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor mevrouw Van Rookhuizen wordt onderscheiden zijn:

 • 1978 – heden:   Mevrouw van Rookhuizen is sinds 2010 jurylid bij de atletiekvereniging D.E.M. Daarnaast gaf zijn van 1978 tot 1988 atletiektraining. Sinds 2013 geeft mevrouw weer training. Zij doet dit nog steeds met veel plezier. Ook ondersteunt zij de jaarlijkse Marquetteloop.
 • 1990 – heden:   Mevrouw is bij de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Parochie (O.V.L kerk) vrijwilligerscoördinator en diaconaal werker. Zij organiseert bijeenkomsten, collectes, inzamelacties en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast was zij oprichter van het Comité tot Behoud van de O.L.V. Kerk

Van Rookhuizen, S. (Simon); wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor de heer Van Rookhuizen wordt onderscheiden zijn:

 • 1961 – heden:   Meneer is sinds 1961 bestuurslid van de Atletiekvereniging D.E.M. Ook is hij van 1981 tot 1987 penningmeester geweest. Sinds 1990 is hij weer penningmeester. Dit doet hij nog steeds. Ook zorgt hij als vrijwilliger voor de inkoop en de bevoorrading van de kantine. Tevens is hij wedstrijdleider, begeleidt hij stagiaires en verricht hij onderhoudswerkzaamheden.
 • 1997 – heden:   Van 2002 tot 2008 is meneer penningmeester geweest voor de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Parochie (O.V.L kerk). In deze periode heeft hij ook veel vrijwilligerswerk gedaan voor de parochie. Sinds 2006 is meneer penningmeester van de Stichting tot Behoud van de O.L.V. Kerk en lid van de Wijkparochieraad.
 • Meneer is in 2014 penningmeester van de Geloofsgemeenschap Vereniging geworden. Ten slotte verricht hij onderhoudswerkzaamheden aan het kerkhof en beheert hij de (financiële) administratie van het kerkhof.

Scager, R. (Robert); wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor de heer Scager wordt onderscheiden zijn:

 • 1989 – heden:   Meneer is bijzonder actief bij de Watersportvereniging Amsterdam. Hij is van 1989 tot 1992 Wedstrijdcommissaris geweest. En van 2013 tot 2018 is hij Schepencommissaris geweest. Als Schepencommissaris was hij verantwoordelijk voor het beheer van de ligplaatsen van de schepen. Sinds 2018 is meneer bijzonder commissielid. Daarnaast is hij 10 jaar lang technische vervaardiger van het clubblad geweest.
 • Meneer woont in de zomer in een vakantiehuisje dichtbij de haven van de vereniging. Hij assisteert dan de havenmeester. En is vaak 24 uur per dag bereikbaar. Ook ’s winters bezoekt hij regelmatig de haven om te helpen

Reacties