IJmond Werkt! en Molenduin zorgen voor Actieve dagbesteding voor jongeren

Foto:

Tijdens de Coronacrisis is Ben Bijker van IJmond Werkt! een mooi project gestart om leerlingen uit het Praktijk Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PRO-VSO onderwijs), dat op dit moment gesloten is, toch dagritme te geven. Inmiddels is het project zijn derde week ingegaan.

Aanleiding
Door de sluiting van de scholen verviel het dagritme van de leerlingen. In het bijzonder voor scholieren die PRO-VSO-onderwijs volgen is een vast dagritme een belangrijk houvast en voorkomt dat ze op straat gaan rondhangen.

Uitvoering
Ben heeft zich het lot van deze leerlingen aangetrokken. Hij heeft met de scholen en de wijkagenten in de IJmondgemeenten contact gezocht en kwam met de concrete vraag: ‘Is er werk voor deze jongeren en mag ik daarvoor wat organiseren?’. Iedereen reageerde enthousiast. Een oude IVECO bus is Coronaproof gemaakt en met de IJmond Groenafdeling in Velsen is afgestemd waar werk voor deze jongeren ligt. Er zijn stage-overeenkomsten met Het Molenduin in Santpoort afgesloten en er is gereedschap (prikkers, harken etc.) ter beschikking gesteld.

Onder begeleiding van Ben en Martin, praktijkdocent van Het Molenduin, zijn de leerlingen aan de slag gegaan. Er zijn mooie resultaten behaald, met onder andere de enorme vermindering van het zwerfafval langs het kanaal in IJmuiden.

Resultaat
De groenafdeling van IJmond Werkt! is blij met al het werk dat de leerlingen verrichten. Het Molenduin is content vanwege het feit dat de leerlingen hun dagritme kunnen behouden. Het geeft de scholieren een voldaan gevoel omdat ze gewaardeerd worden en zich nuttig kunnen maken tijdens deze crisis. De wijkagenten hoeven zich niet om deze jongeren te bekommeren omdat ze onder de pannen zijn. En tot slot is de Gemeente Velsen erg blij met het extra geruimde zwerfvuil en een (nog) schoner gemeentelijk groen. Kortom, alle partijen zijn gelukkig met deze oplossing!

In tijden van crisis leer je je vrienden kennen. Dit blijkt wel uit deze spontane samenwerking tussen IJmond Werkt! en Het Molenduin. IJmond Werkt! en het Molenduin zien kansen voor meer samenwerking in de toekomst. Met dank aan Ben en Martin voor het initiatief en de praktische aanpak van dit project. IJmond Werkt! nodigt alle scholen in de regio uit om het voorbeeld van Het Molenduin te volgen. Voor meer info: Ben Bijker: 06-1219 7480.

Reacties