Eikenprocessierups in Beverwijk

Foto: Wikipedia

Begin april zijn de rupsen van de eikenprocessievlinder weer uit het ei gekropen, en dat betekent dat we in de periode tot en met juni weer behoorlijk de kriebels kunnen krijgen van deze samenklonterende diertjes.

We kennen ze nog van vorig jaar. Toen was de eikenprocessierups vaak in het nieuws omdat de haren van de rupsen behoorlijke overlast kunnen veroorzaken bij mensen, variërend van huidklachten tot oogirritatie.

Als we dit jaar weer nesten signaleren gaat de gemeente Beverwijk deze zoveel mogelijk verwijderen. Afhankelijk van de aantallen gebeurt dit in eerste instantie op locaties waar veel mensen komen.

Maatregelen tegen de rups
Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, worden ook maatregelen genomen waarmee men hoopt dat de aantallen zullen afnemen. Zo heeft de gemeente zo’n 100 nestkastjes voor mezen (de natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen) opgehangen op locaties waarvan bekend is dat daar de nesten van eikenprocessierupsen vaak zitten of waar de nesten worden verwacht.

Daarnaast heeft de gemeente de manier van grasmaaien aangepast. Door op een meer ecologisch verantwoorde manier te maaien hoopt men ook de natuurlijke vijanden van de rupsen een prettige leefomgeving te bieden waardoor er minder rupsen zullen zijn in de toekomst.  En daarnaast zijn meer ecologisch beheerde bermen en gazons veel aantrekkelijker voor insecten zoals bijen en hommels maar natuurlijk ook voor vlinders.

Wanneer is de rups actief?
Nadat de rupsen uit het ei zijn gekropen duurt het nog drie maanden tot ze uiteindelijk ontwikkelen tot een vlinder. In de tussentijd vervellen ze tot wel vijf keer. Pas na de derde keer vervellen maakt de rups brandharen aan die voor de gezondheidsklachten kunnen zorgen. Dit is vaak in de maanden april tot en met juni.

Locaties eikenprocessierups
Wil je weten waar de eikenprocessierups in Beverwijk is aangetroffen? De locaties zijn allemaal terug te vinden op de website www.Waarneming.nl. De gemeente Beverwijk heeft hier alle locaties met nesten van de eikenprocessierups het afgelopen jaar doorgegeven zodat voor iedereen inzichtelijk is waar ze aangetroffen zijn.

Reacties