Calamiteitenteam Sportvisserij MidWest Nederland in actie om vissen te redden

Foto: Sportvisserij MidWest Nederland

Door de lange periode van droogte bestaat op dit moment het risico dat wateren droogvallen, wat rampzalig is voor de talloze vissen in deze wateren. Daarom heeft Sportvisserij MidWest Nederland een calamiteitenteam opgezet om de vissen te redden

Het is alweer een behoorlijke tijd droog en dat betekent dat wateren droog kunnen vallen. Voor  de talloze vissen die in deze wateren zwemmen is dat rampzalig. Maar ook door werkzaamheden aan het water en zuurstofgebrek door algengroei kunnen vissen in de problemen komen.

Het is het naar gezicht om te zien dat vissen liggen te spartelen en naar lucht happen. Sportvissers zijn  echte vissenliefhebbers en zetten zich in om vissterfte te voorkomen en redden graag vissen.

Sportvisserij MidWest Nederland heeft daarom een calamiteitenteam met vrijwilligers die getraind zijn in het herkennen van vissen in nood, de verschillende soorten calamiteiten en hoe te handelen als er iets aan de hand is. Het calamiteitenteam beschikt over allerlei materialen, waaronder zuurstofpompen,  om vissen te redden. Het team werkt veelal samen met waterbeheerders als het waterschap of gemeenten.

Als u vissen in nood of vissterfte ziet dan kunt u dit melden via Sportvisserij MidWest Nederland, 0251-318882 of 06-10709183 (buiten kantooruren) /   [email protected]. Meldingen kunnen ook via www.meldpuntwater.nl worden gedaan.

Reacties