RIVM-onderzoek wijst uit: hoogste concentraties ultrafijn stof in Wijk aan Zee

Foto: Wim Meijer Fotografie

In Wijk aan Zee wordt gemiddeld de hoogste concentratie ultrafijn stof gemeten van de IJmond. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van het RIVM, dat gedurende twee maanden metingen uitvoerde op drie plaatsen in de IJmond.

De provincie gaf opdracht tot het onderzoek naar aanleiding van vragen van inwoners. “Dit is in korte tijd het tweede rapport met een zorgelijke uitkomst voor onze inwoners,” reageert Haydar Erol, wethouder milieu en gezondheid. “Hoewel het onderzoek geen uitspraken doet over de gezondheidseffecten van ultrafijn stof, kan ik me goed voorstellen dat de ongerustheid bij bewoners over hun gezondheid toeneemt.”

Wel concludeert het RIVM dat het ultrafijn stof komt van het industriegebied tussen IJmuiden en Wijk aan Zee. Dit industriegebied bevat verschillende bronnen van uitstoot: industrie, zware transporten en scheepvaart. Op basis van dit onderzoek is het niet mogelijk om één specifieke bron aan te wijzen.

Het college van Beverwijk beschouwt dit RIVM-rapport als een extra onderbouwing voor haar inzet voor verbetering van de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de gemeente Beverwijk. Wethouder Erol: “Het is opnieuw aangetoond dat een groot deel van de uitstoot van het industriegebied in de gemeente Beverwijk terecht komt. Daarom zal ik me hard maken voor een aanscherping van de vergunningen, en het stimuleren van investeringen in meer innovatieve, duurzame en schone technieken.”

Reacties