Noordelijke deel hal 30 op Beverwijkse Bazaar onder voorwaarden open voor bezoekers

Foto: IJmond Nieuws

BEVERWIJK – In nauwe samenspraak met de burgemeester van Beverwijk heeft de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) besloten het spoedbesluit over de sluiting van de hallen 30 t/m 33 van De Bazaar in Beverwijk te wijzigen. De wijziging maakt het mogelijk het noordelijke deel van hal 30 met onmiddellijke ingang open te stellen. Dit is vanavond meegedeeld aan de directie van De Bazaar.

Burgemeester Martijn Smit is blij dat De Bazaar ruimte kan worden geboden om de economische schade zoveel mogelijk te beperken. “Nu we hebben kunnen verifiëren dat hal 30 uit twee delen bestaat, dat de ‘handel’ in beide delen onderling verschilt en dat de geconstateerde drukte waardoor de verbodsbepalingen uit de noodverordening werden overtreden, zich niet in het noordelijke deel voordoen, is besloten het spoedbesluit te wijzigen.” Deze oplossing is vrijdag in gezamenlijk overleg tot stand gekomen.

De burgemeester stelt dat De Bazaar wel gehouden is aan een aantal voorwaarden om hal 30 Noord weer open te stellen. “Vanzelfsprekend moeten De Bazaar, de handelaren en bezoekers alle maatregelen, die noodzakelijk zijn als gevolg van de Noodverordening Covid 19 naleven en handhaven. Zodra we constateren dat dat niet het geval is, zullen we weer tot sluiting van dit deel van hal 30 overgaan.”

Reacties