De Bazaar neemt verregaande maatregelen tegen Corona na eerdere sluiting enkele hallen

Foto: Wim Meijer Fotografie

Bezoekers met rollators, scootmobielen, invalidewagens, kinderwagens en andere karren niet welkom in gangpaden smaller dan 5 meter.

De Bazaar heeft de maatregelen om de 1,5 meter afstand tussen huishoudens op de Bazaar mogelijk te maken en te handhaven herzien. Het belangrijkste is de verruiming van het winkelgebied, waardoor bezoekers makkelijker 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarnaast gaat De Bazaar nog intensiever handhaven.

Hieronder een overzicht van de maatregelen:

Bijzondere maatregelen zondag 6 september

 • Hal 30 Zuid / Foodcourt: terras binnen is verwijderd. Eters zijn op vertoon van kassabon welkom op het buitenterras.
 • Hal 31 wordt afgescheiden van Hal 32 met dranghekken. Er geldt eenrichtingsverkeer en het aantal bezoekers wordt gemaximeerd op 1 bezoeker op 20m2. Het aantal bezoekers in de hallen wordt geteld. Zodra het maximumaantal bezoekers wordt bereikt sluit de hal tijdelijk, totdat voldoende bezoekers Hal 31 weer hebben verlaten.
 • Hal 32 Uitbouwen van winkels is in smalle paden helemaal niet toegestaan. Looproute wordt verruimd door lege winkels te verwijderen.
 • Hal 33: Uitbouwen van winkels is in smalle paden helemaal niet toegestaan. De ingang wordt verbreed door winkeliers afwisselend naar buiten te verplaatsen.

Algemene maatregelen vanaf 1 september 2020

 • Huisregel mondkapjes: Mondkapjesplicht geldt in alle hallen voor iedereen gedurende openingstijden (dus ook op vrijdag). Dit wordt aangeplakt bij de ingangen van het terrein en de hallen.

Gangpaden:

 • Boulevard & Passage: Op deze doorgaande routes geldt eenrichtingsverkeer, zoals aangegeven met een combinatie van dranghekken en pijlen op de grond.
 • Overige gangpaden: Uitbouw van kramen en winkels buiten de rolluiken of de gele lijn is verboden. Overtredingen leiden tot sanctionering met boetes of sluiting.
 • Gangpaden breder dan 5 meter zijn voor vrij bezoekersverkeer.
 • Gangpaden smaller dan 5 meter zijn eenrichtingsverkeer. De richting staat aangegeven met pijlen op de grond.
 • In de gangpaden smaller dan 5 meter zijn bezoekers met rollators, scootmobielen, invalidewagens, kinderwagens en andere karren niet toegestaan. De aankondiging eenrichtingsgebied en verbod op karren staat in een klapbord voor het gebied (zie communicatie bezoekers hieronder).
 • Bij doorgangen smaller dan 5 meter mogen huishoudens met maximaal twee personen naast elkaar passeren. Servicemedewerkers waarschuwen bezoekers en zien toe op rijvorming van huishoudens (zie communicatie bezoekers hieronder).
 • Servicemedewerkers bij de knelpunten om bezoekers te waarschuwen.
 • Entree Randweg
  De entree Randweg is grotendeels afgesloten met dranghekken om bezoekers te begeleiden naar de juiste looproute op het terrein. P3 wordt weer opengesteld voor parkeerders.

Maatregelen per marktdeel/hal vanaf 12 september 2020

 • Hal 30 Horecaplein
  De inrichting van het horecaplein wordt volledig aangepast om kruisend verkeer te voorkomen (zie figuur 2). De looproute voor doorlopend verkeer loopt midden over het horecaplein. Dit middenpad is duidelijk zichtbaar door toepassing van beurstapijt. Terrassen worden rechtstreeks aangesloten op de foodstands en zijn fysiek afgescheiden van de looproute.
 • Extra Terras Tent Boulevard, zijde Hal 30
  Deze tent dient als overloopcapaciteit voor het foodcourt. Toegang tot het terras alleen op vertoon van kassabon (alleen voor klanten van het foodcourt).
 • Hal 31-33
  De verruiming van de Oosterse Markt wordt mogelijk door de inzet van twee tenten.
  Afprijzing op de Versmarkt zorgen voor drukte zondagmiddag. Op die momenten zetten we beveiliging in die toeziet op mondkapjes. Desinfectiezuilen bij iedere ingang.

Spreiding en beperking door inzet parkeerterreinen:
Parkeerterreinen worden bij 75% bezetting afgesloten. Vanaf dat moment worden parkeerders door verkeersbegeleiders doorgeleid naar het dichtstbijzijnde terrein met minder dan 75% bezetting.

Handhaving door Bazaar:
Inzet >50 medewerkers in een paars hesje voor toezicht op 1,5 meter.

Woensdag 2 september is er een overleg met de Veiligheidsregio Kennermerland en de Burgemeester van Beverwijk. Dit plan wordt dan volledig besproken.

Reacties