Kardinaal Simonis op 88-jarige leeftijd overleden

Foto: Charles Duijff

Kardinaal Simonis is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1983 tot 2007 aartsbisschop van Utrecht. Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1985 tot kardinaal

Deze benoeming werd wel gezien als een poging van het Vaticaan om conservatieve krachten binnen de RK-kerk te mobiliseren tegen de meer liberale stroming.

Simonis sprak zich ondermeer uit over kindermisbruik in de Katholieke Kerk. De top van de kerk zou tientallen jaren niet op de hoogte zijn geweest van misbruik van kinderen door geestelijken.

Hij gebruikte daarbij de woorden: „Wir haben es nicht gewusst”, ook een bewering van de Duitsers waar het gaat om de Jodenvervolging in Wereldoorlog II……

Adrianus kardinaal Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. De laatste jaren woonde hij in Voorhout in een woonzorgcentrum.

Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. Begin 2008 ging hij met emeritaat. Hieronder de kardinaal in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Dat geldt ook voor de openingsfoto (2019)

 

Reacties