Gevolgen corona voor zes Kennemerlandgemeenten in kaart gebracht

Foto: Pixabay/Google maps

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Haarlem van de regio Kennemerland hebben de regionale gevolgen van de coronacrisis in kaart gebracht.

De cijfers over diverse beleidsvelden, zoals de woningmarkt, de economie, het gebruik van de noodmaatregelen voor inkomensondersteuning en de sociaal maatschappelijke gevolgen zijn gepubliceerd in de Regionale Corona Impact Monitor.

Deze monitor staat niet op zichzelf. Dit is de eerste meting van een serie van drie, waarmee de deelnemende zes gemeenten vinger aan de pols willen houden. Het college van B&W vindt het van belang dat we goed meten wat de gevolgen zijn van de maatregelen om te verspreiding van het virus tegen te gaan.

In dit rapport is de verzamelde data samengebracht, gepresenteerd en geanalyseerd door de afdeling Data, Informatie en Analyse van Haarlem en Zandvoort. Met deze inzichten kan eventueel het lopende beleid worden aangepast, mocht dat nodig zijn. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder.

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio. De gegevens in de monitor geven de situatie van dat moment weer. Inmiddels kunnen cijfers en daarmee de analyse of toelichting (deels) minder actueel zijn.

Reacties

Cookieinstellingen