Kennemer Theater in Beverwijk krijgt ontheffing op maximum van 30 bezoekers

Foto: Wim Meijer Fotografie

Kennemer Theater in Beverwijk, Patronaat, Philharmonie en Stadsschouwburg in Haarlem, Schouwburg de Meerse in Hoofddorp en Stadsschouwburg Velsen mogen, voorlopig tot 19 oktober, meet dan 30 mensen ontvangen. Het gaat om gebouwen met een zaalcapaciteit van meer dan 300.

De betreffende culturele instellingen mogen maximaal 250 bezoekers per programma toelaten en moeten er scherp op toezien dat alle bestaande RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. “Bij elk besluit dat we als veiligheidsregio nemen,” aldus voorzitter Marianne Schuurmans, “staat de volksgezondheid voorop. Dat geldt ook bij dit besluit. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in de veiligheidsregio Kennemerland loopt snel op. Het bezoek aan de betreffende instellingen moet daarom voor iedereen veilig verlopen.”

Gezond verstand gebruiken
De instellingen zijn verplicht te werken met een online kaartverkoopsysteem. Deze verplichting geldt ook voor reserveren, placeren en registratie. Eerder dit jaar hebben de instellingen hun bezoekerscapaciteit al teruggebracht op basis van de 1,5 meter regel. Ook komen bezoekers gespreid binnen. De veiligheidsregio Kennemerland verwacht van de bezoekers dat ze hun gezond verstand gebruiken bij hun reis en bezoek, dat ze afstand houden en aanwijzingen van het personeel van de instelling opvolgen.

De veiligheidsregio Kennemerland kiest ervoor om de ontheffingen te richten op theaters en concertgebouwen. De zes instellingen krijgen de ontheffing omdat ze van groot regionaal belang zijn en een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur.

Tijdelijke ontheffing
De ontheffing geldt voor de maatregel die het kabinet begin deze week nam om in binnenruimten nog maar dertig personen toe te staan. Veiligheidsregio’s kregen van het kabinet de ruimte om ontheffing te verlenen aan gebouwen die van groot belang zijn voor de regio. De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 19 oktober aanstaande.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de besmettingen kijkt het bestuur van de veiligheidsregio of na 19 oktober meer instellingen in aanmerking kunnen komen of dat moet worden afgeschaald. Indien noodzakelijk kan de ontheffing ook tussentijds worden ingetrokken.

Financiële compensatie
De veiligheidsregio Kennemerland is zich bewust van de financiële problemen en de dreiging van ontslag voor personeel. Daarom is de regio in gesprek met het kabinet over financiële compensatie aanvullend op de bestaande regelingen voor de cultuursector, het bedrijfsleven, zelfstandige ondernemers en sportverenigingen.

De instellingen die vanaf vandaag (1 oktober) tot in elk geval 19 oktober een ontheffing krijgen op het maximaal aantal mensen dat is toegestaan per programma zijn:

  • Kennemer Theater, Beverwijk
  • Patronaat, Haarlem
  • Philharmonie, Haarlem
  • Stadsschouwburg, Haarlem
  • Schouwburg de Meerse, Hoofddorp
  • Stadsschouwburg, Velsen

Overige culturele instellingen in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene maatregel in de Noodverordening dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers (exclusief personeel). De veiligheidsregio heeft de gemeenten gevraagd de instellingen in hun gemeente over het besluit te informeren en toe te lichten.

Reacties