Aanvragen subsidie Aanjaagregeling 2021 kan tot en met 31 oktober

Foto: Wim Meijer Fotografie

BEVERWIJK – Tot en met 31 oktober 2020 kunnen ondernemers subsidie aanvragen in het kader van de Aanjaagregeling 2021. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk verbeteren.

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor 2021 bedraagt € 240.000,-.

Voor gehele branche of gebied
De Aanjaagregeling is bedoeld om activiteiten te co-financieren die het Beverwijkse ondernemersklimaat verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.

Adviescommissie
De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Uitgangspunten bij de afweging van de commissie zijn het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Belangrijk is ook een evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente. Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning van een subsidie.

Corona
Vanwege het onzekere verloop van de corona-uitbraak begrijpt het college dat het organiseren van evenementen en activiteiten in de komende periode anders kan en zal zijn dan in de afgelopen jaren het geval was.

Het college roept initiatiefnemers op om bij nieuwe aanvragen creatief om te gaan bij het benaderen van het publiek en de doelgroepen. Het is voor iedereen de uitdaging om de balans, maar ook de flexibiliteit, te vinden om een plan digitaal uit te voeren als dat fysiek niet mogelijk mocht zijn.

Uiteraard realiseert het college zich dat dit niet altijd eenvoudig is. Net als dit jaar is het college dan ook voornemens om zich, met het oog op de huidige omstandigheden, ook in 2021 soepel op te stellen ten aanzien van aangevraagde en beschikte activiteiten binnen de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. We houden ons aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM, maar streven er natuurlijk naar om de voor 2021 toegekende projecten, waar het praktisch uitvoerbaar en haalbaar is, ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Aanvraag indienen
Een subsidie aanvragen via de Aanjaagregeling voor 2021 kan online op www.beverwijk.nl (tabblad inwoners/ondernemers, ondernemen, subsidieregeling ondernemers).

Aanvragen die op of na 1 november 2020 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Reacties