Beverwijkse Bazaar gewoon open voor bezoekers

Foto: Wim Meijer Fotografie

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft vandaag bevestigd dat De Bazaar gewoon open blijft. De verregaande maatregelen die De Bazaar afgelopen weken heeft genomen zijn voldoende om De Bazaar een veilige plek voor bezoekers te laten zijn.

Er zijn 2 restricties toegevoegd:

  • Maximaal 1 bezoeker per 10m2.
  • Horecaterrassen maximaal 30 zitplaatsen per compartiment.

Met de reeks van maatregelen is het voor bezoekers een veilige plek om te bezoeken.

Mondkapjesplicht
Na invoering van de mondkapjesplicht zien we dat ruim 85% van de bezoekers zelfstandig een mondkapje opdoet in de hallen. De Bazaar deelt gemiddeld 5.000 mondkapjes (gratis) uit per weekend en we zien dat bezoekers vrijwel allemaal meedoen.

Veilige routes
Door alle markeringen en bewegwijzering is het goed te doen om afstand te houden op De Bazaar.  Er is op veel plaatsen éénrichtingsverkeer. Daarbij is er meer ruimte gecreëerd in hallen waar smalle paden zijn. Tevens zijn winkeliers naar andere locaties verplaatst. Op deze manier kunnen de bezoekers toch veilig winkelen.

Bij te drukke hallen tijdelijke sluiting
Als het in een hal even te druk dreigt te worden, wordt de hal tijdelijk gesloten, tot de drukte is afgenomen. Daarna kunnen bezoekers gewoon weer naar binnen.

Uitbreiding Oosterse Markt
Nieuw op de Oosterse Markt is Hal 29. Deze hal is neergezet om meer ruimte te creëren in de Oosterse Markt.

Overdekte Boulevard
Bij een plotselinge regenbui hoeven de bezoekers niet meer snel een hal in te vluchten. Vanaf half november is De Boulevard gedeeltelijk overkapt.

De Bazaar benadrukt alles in het werk te stellen dat, ondanks Corona, De Bazaar een veilige plek blijft voor de bezoekers. Samen met de winkeliers wordt hier hard aan gewerkt. Wij adviseren de bezoekers altijd even debazaar.nl te checken, voordat zij naar De Bazaar gaan. Hier kunnen zij de piektijden bekijken en via de webcams zien hoe druk het is en dan bepalen of het het beste tijdstip is om langs te komen.

Reacties