Tentoonstelling in Haarlem over 675 jaar Mirakel van Amsterdam

Foto: Charles Duijff

In 1345 vond in de Amsterdamse Kalverstraat het Mirakel van Sacrament van Amsterdam plaats, een eucharistisch wonder dat de opkomst van Amsterdam als pelgrims- en handelsstad inluidde. In de KoepelKathedraal in Haarlem is tot 1 april 2021 en in cultureel centrum Stompe Toren in Spaarnwoude tot 29 november een tentoonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam te zien.

Ook worden Middeleeuwse Mirakel-routes naar Amsterdam hersteld. Langs deze routes zullen oude bouwfragmenten van de Heilige Stede te zien zijn die de pelgrims in 1345 de weg naar Amsterdam wezen.
Nadat in de Kalverstraat in Amsterdam het Mirakel van Sacrament van Amsterdam plaatsvond, kwamen pelgrims van heinde en verre naar de kapel van de Heilige Stede. Die werd in 1347 gebouwd op de plaats van het wonder. De pelgrims liepen over de Heiligeweg en andere pelgrimsroutes naar Amsterdam. In de Mirakelstad volgden ze een processieroute die hen twee keer langs de Heilige Stede leidde. Zelfs toen Amsterdam en de Heilige Stede in 1578 protestants werden, bleven de katholieke pelgrims komen.

Nieuwe tijden braken aan toen in 1881 op initiatief van twee Amsterdammers de oude processieroute in ere werd hersteld. In stilte liepen zij vanaf het Spui via Kalverstraat, Dam, Haarlemmerstraat, Warmoessteeg en Nes terug naar de Begijnhofkapel aan het Spui. Daarmee was de later bekend geworden Stille Omgang geboren. In moeilijke tijden, tijdens de Spaanse griep en rond de Tweede Wereldoorlog liepen tienduizenden pelgrims mee. En nog steeds komen in de vastentijd jaarlijks duizenden pelgrims met bussen naar Amsterdam om er de Stille Omgang te lopen.

Ook in Haarlem maakten pelgrims zich op om naar Amsterdam te trekken. Na een lange tocht over dijken en water bereikten zij in Sloten of Amstelveen de Heiligeweg waarover zij de laatste kilometers naar Amsterdam liepen. Daar namen ze de volgende dag deel aan de Sacramentsprocessie in de Vasten en bezochten zij in de Kalverstraat de Heilige Stede, waar op 15 maart 1345 het Sacramentswonder van Amsterdam (Heilig Mirakel) had plaatsgevonden.

De tentoonstelling in de KoepelKathedraal aan de Leidsevaart 146 in Haarlem (dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur) en cultureel centrum Stompetoren in Spaarnwoude (alleen op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur toegankelijk) geeft een beeld van het ontstaan en de geschiedenis van het Mirakel van Amsterdam en wordt georganiseerd door Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam en Stichting Katholiek Erfgoed.

Ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van het Heilig Mirakel van Amsterdam worden op 24 oktober zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede gelopen. Informatie daarover is te vinden op www.stichtingkatholiekerfgoed.nl

Reacties