Damherten in AWD beleven weer hún ‘Most Wonderful Time of the Year’

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het lijkt erop dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen in deze tijd van het jaar een ‘lange neus’ maken naar de jagers dan Faunabeheer. Terwijl er in 5 jaar tijd 7550 damherten zijn afgeschoten is de populatie in die tijd met slechts een kleine 1400 afgenomen. Kortom: de herten hebben de strijd aangebonden met de jager. Niet met geweren, maar letterlijk met liefde, want jaarlijks fokken ze er weer zo’n 40% van hun populatie bij.

Het lijkt inmiddels dweilen met de kraan open. Terwijl de jagers al sinds 2016 als doel hebben om de populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen van 3900 in 2015 terug te brengen tot 800 in 2021, lopen er nu nog zo’n 2522 rond. En de ervaring leert dat er zomaar weer circa 40% van dat aantal bijkomt door de overenthousiaste hertenbokken die tijdens de bronst (nu in volle gang) de tijd van hun leven hebben.Van 140 damherten in 2000 tot bijna vierduizend in 2015
Leek begrazing van het duingebied aanvankelijk nog een goed plan, inmiddels is men er wel achter gekomen dat het ook te veel van het goede kan zijn. Zo rond de millenniumwisseling leek alles prima onder controle. Slechts zo’n 140 damherten werden toen geteld in de AWD. Dat aantal liep echter razendsnel op tot tegen de 4 duizend(!) in 2015. En damherten mogen dan nog zo lief uit hun ogen kijken, maar als het er te veel worden dan gaat dan ten koste van heel veel andere natuur. Daarbij bleven de herten ook niet langer binnen het duingebied maar zagen ook kans om hun voedsel te halen in het dorp van Zandvoort. Op zich nog niet zo verschrikkelijk (veel Zandvoorters vonden het zelfs erg leuk), ware het niet dat ze daarbij op de wegen rond het duingebied regelmatig ongelukken veroorzaakten.Actief faunabeheer
Hoewel het besluit op veel protesten stuitte ging men in 2016 toch over op actief faunabeheer, wat inhield dat er jaarlijks circa 1500 damherten zouden worden afgeschoten met als doel om in 2021 de populatie te hebben teruggebracht tot 800.

Of het nu een rekenfoutje is geweest van faunabeheer of een foute inschatting van het paargedrag van het damhert laten we in het midden. Maar als we zien dat er nu, na 5 jaar afschot, en aan het begin van de bronst, nog altijd ruim 2500 damherten rondlopen, en de ervaring leert dat er ieder jaar weer circa 40% van de bestaande populatie bijkomt, dan lijkt ’t erop dat we medio 2021 op een aantal uitkomen van rond de 3500. En dat is heel ver weg van dat doelaantal van 800.

Afschot en paringsdrang lijken elkaar geruime tijd in evenwicht te hebben gehouden.

De afgelopen jaren werden er steeds 1440 damherten afgeschoten, en in de laatste winter zelfs 1901. Als dat dit jaar opnieuw zou gebeuren dan zou de stand in 2021 uitkomen op circa 1600. En dat is nog altijd tweemaal zoveel als de doelstelling van 2016.

Kwestie van tijd
Ondanks alle positieve inspanningen van de ‘heren damherten’ tijdens deze bronst zal het toch een kwestie van tijd zijn dat het damhert zijn dominante positie binnen de schitterende natuur van AWD gaat verspelen. En hoe teder mijn gevoelens jegens Bambi ook mogen zijn, lijkt ’t toch een goede zaak, want de overpopulatie van de damherten zorgt voor heel veel schade aan zowel bomen, struiken en platen als aan de vele dierensoorten die weer afhankelijk zijn ván die beplanting.

In ieder geval mag het duidelijk zijn dat een ieder die getuige wil zijn van het natuurlijke spektakel dat ‘de bronst’ heet niet te lang moet wachten, want ieder volgend jaar zal het ‘feestje’ een stukje minder zijn.

Reacties