55+

Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 opgesteld

Foto: Pixabay

Door de coronacrisis komen veel ondernemers in moeilijkheden, mensen verliezen hun baan of dreigen die te verliezen en scholieren en schoolverlaters vinden moeilijker een stageplaats of werk. Daarom hebben de regiogemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond samen met UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 opgesteld.

Haarlem heeft een coördinerende rol gespeeld bij de totstandkoming van het initiatief. De aanpak bestaat uit regionale en lokale acties die bijdragen aan structurele oplossingen voor alle werkenden en werkzoekenden in de regio. Haarlem zet extra in op behouden- en vinden van werk.

Sociaal plan

De steunpakketten die vanuit het Rijk zijn aangekondigd dragen in hoge mate bij aan de uitvoering van de regionale aanpak. Ondanks deze inspanningen neemt het beroep op de bijstand bij de gemeente Haarlem toe. Werkenden en werkzoekenden komen financieel in de problemen en lokale werkgelegenheid dreigt te verdwijnen. Wethouder Floor Roduner (Sociale Zaken): ”Werk is belangrijk. Werken is meer dan alleen je inkomen, het is meedoen en een bijdrage leveren. Daarom zet de gemeente Haarlem aanvullend op de regionale maatregelen lokale acties in om Haarlemmers te ondersteunen bij het behouden en vinden van werk. Er zijn al diverse acties in gang gezet, zoals de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) die wordt uitgevoerd. De eerste groep die hiervan gebruik maakt is actief benaderd met het aanbod voor een persoonlijk loopbaangesprek en eventueel bemiddeling naar ander werk.

Werkgevers-servicepunt van Zuid-Kennemerland en IJmond

Ook heeft het Werkgevers-servicepunt van Zuid-Kennemerland en IJmond twee extra werkadviseurs aangesteld die zich richten op het begeleiden van jongeren van werk naar werk.”

De aanpak regionale arbeidsmarkt 2020-2022 geeft ook het antwoord op een breed gesteunde motie van de VVD, D66 en Hart voor Haarlem, die opriep tot een sociaal plan om Haarlemmers aan het werk te krijgen.

Hier de link naar Het WerkgeversServicepunt van Zuid-Kennemerland en IJmond

Reacties