112

Reyndersweg en aangrenzend gebied Velsen-Noord verboden terrein om illegaal feest tegen te gaan

Foto: Libreshot (CC)

De Reyndersweg en aangrenzend gebied in Velsen-Noord zijn in de avond en nacht van 23 op 24 oktober en 24 op 25 oktober tussen 20 en 6 uur verboden terrein. Evenmin is het toegestaan daar geluidsapparatuur in bezit te hebben.

Dit besluit is genomen omdat er concrete aanwijzingen zijn dat voor deze periode een illegaal feest van (voornamelijk jonge) mensen wordt voorbereid. Er is op dit soort feesten een groot risico op verspreiding van het coronavirus. Het besluit past binnen de maatregelen die de veiligheidsregio Kennemerland neemt vanwege het toenemende aantal besmettingen.

“Afgelopen maanden zijn er diverse illegale feesten gehouden in deze regio. Aanwezigen houden daar geen 1,5 meter afstand van elkaar en leven ook de hygiënemaatregelen niet na, zoals schoon sanitair. Deze feesten zijn dus onverantwoord. Het coronavirus kan zich er razendsnel verspreiden”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland. “Onder jongeren tussen de 19 en 29 jaar doen zich relatief veel besmettingen voor. Dit soort feesten worden juist door deze groep jongeren bezocht. In het belang van de volksgezondheid moeten we dit tegengaan, vandaar ons besluit om de Reyndersweg en aangrenzend gebied op genoemde tijden te sluiten.”

Locaties
Op basis van de noodverordening is het mogelijk om gebieden aan te wijzen waar mensen niet mogen komen en om gebieden aan te wijzen waar mensen geen geluidsapparatuur bij zich mogen hebben. Uitzondering op het verbod geldt voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die werkzaam zijn in de gebieden.

Eerder werden voor de recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal dergelijke besluiten genomen om illegale feesten tegen te gaan. Daar werkten de maatregelen goed en worden deze ook voortgezet.

De noodverordening van veiligheidsregio Kennemerland geldt voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Reacties