Talenten Trainen voor de Toekomst: TTT IJmond wordt voortgezet

Foto: Gemeente Beverwijk - aangeleverd

BEVERWIJK – De gemeenteraad heeft besloten het proefproject Talenten Trainen voor de Toekomst (TTT IJmond) voort te zetten. Komend voorjaar start de derde groep. De voortzetting van het programma duurt ongeveer anderhalf jaar.

De wethouder heeft de raad beloofd het project in het najaar van 2022 nogmaals te evalueren. Daarna wordt het programma in het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente opgenomen.

Talenten ontwikkelen voor de toekomst
In het afgelopen jaar heeft de gemeente het proefproject TTT IJmond gesubsidieerd. De ervaringen van leerlingen, ouders en het onderwijs zijn positief. TTT IJmond, ook wel bekend onder de naam weekendschool, is ontstaan uit een burgerinitiatief. Met de weekendschool wil de gemeente de toekomstperspectieven van basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 verbreden door verschillende vakgebieden te verkennen. Ze krijgen de kans hun talenten en interesses te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn om verder te komen. TTT IJmond is bedoeld voor kinderen die daarvoor vanuit hun eigen omgeving weinig kansen en mogelijkheden hebben.

Uitvoering en toekomst
Het programma wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) in samenwerking en samenspraak met diverse scholen, organisaties, bedrijfsleven, gastdocenten, ouders en vrijwilligers. Ook is er een klankbordgroep, bestaande uit onder andere de initiatiefnemers, een vertegenwoordiging van de scholen en de directeur van het Centrum voor de Kunsten. Het oriëntatieprogramma wordt betaald van de gemeentelijke subsidie én fondsenwerving. Het programma wordt doorontwikkeld. Het college houdt vinger aan de pols over de kwaliteit (het behalen van de doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid), de deelnemersaantallen en de kosten.

Reacties