Heemskerk en Beverwijk maken afspraken met woningcorporaties over sociale huurwoningen

Foto: Wim Meijer Fotografie

HEEMSKERK /BEVERWIJK – De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben voor 2021 prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Woonopmaat, Pré Wonen en de beide huurdersorganisaties.

De belangrijkste afspraken gaan over het verbeteren van bestaande woningen, het ontwikkelen van nieuwe woningen, duurzaamheid, doorstroming van ouderen en de leefbaarheid in de wijken

Verbeteren van bestaande woningen en ontwikkelen van nieuwe woningen
In Beverwijk en Heemskerk werken de woningcorporaties op verschillende plekken aan de verbetering van sociale huurwoningen. Corporaties vervangen in wijken veel verouderde woningen voor nieuwe woningen die technisch op de toekomst zijn voorbereid en inspelen op de behoefte van woningzoekenden in Beverwijk en Heemskerk. Er wordt samengewerkt aan een gedifferentieerd woningaanbod voor senioren, starters en gezinnen. Het gebied rond het Kuenenplein in Beverwijk en de Debora Bakelaan in Heemskerk zijn hier voorbeelden van.

Naar aanleiding van klachten over schimmel in de Indische buurt hebben de partijen tevens afspraken gemaakt over regulier onderhoud en het geven van informatie over maatregelen om dit soort problemen te voorkomen. Bij klachten spreken huurder en verhuurder onderling passende maatregelen af.

Werken aan energiebesparing en gasloze woningen
De gemeenten en woningcorporaties hebben de opdracht de woningen zo te verduurzamen dat de woningen in 2050 gemiddeld CO2-neutraal zijn. Ook moeten de woningen gasvrij worden gemaakt. Regionaal wordt een plan uitgewerkt om te bepalen welke wijken en woningen als eerste aan de beurt zijn en op welke manier dat gaat gebeuren. In de tussentijd gaan woningcorporaties door met verduurzamingsmaatregelen zoals het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Ook worden bewoners geïnformeerd over de wijze waarop men zelf het energieverbruik in de woning kan beperken. Investeringen in duurzaamheid moeten zo veel als mogelijk bijdragen aan het verminderen van de energielasten van huurders om de betaalbaarheid van de woningen te kunnen garanderen.

Doorstroming van ouderen naar een passende woning bevorderen
Het is belangrijk om ouderen die in een woning wonen die niet meer bij hun levensfase past, te helpen te verhuizen naar een beter passende woning. Bijvoorbeeld van een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning zoals een appartement. Gemeenten en corporaties hebben hiervoor een seniorenregeling ingevoerd . Ouderen krijgen hierdoor voorrang op een beter passende sociale huurwoning. Gezinnen kunnen dan de  grote woningen krijgen,  die vrij komen. Met deze regeling wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd.

Zorgen voor mensen en leefbaarheid in wijken
De overheid heeft de financiering van zorginstellingen aangepast. En wonen in een instelling wordt steeds verder afgebouwd Het gevolg hiervan is dat steeds meer mensen die zorg nodig hebben, ook zelfstandig moeten gaan wonen. Als zij een zorginstelling hebben verlaten, gaan in een sociale huurwoning wonen. Dit zijn zowel mensen met fysieke beperkingen als ook mensen die zorg en begeleiding nodig hebben in verband met psychische problematiek. In wijken met veel sociale huurwoningen is te merken dat dit de leefbaarheid in de wijken kan beïnvloeden. De gemeenten en corporaties maken zich zorgen hierover. Daarom  worden in 2021 afspraken gemaakt over een regionaal coördinatiepunt, over geschikte woningen en woonvormen, over spreiding binnen regio’s en wijken en over een zachte landing in de wijk. Met al deze afspraken willen de gemeenten en corporaties er voor zorgen dat de leefbaarheid in de wijken niet verder onder druk komt te staan.

Reacties