College neemt besluit verdeling steunmiddelen rijk en herstelfonds Corona

Foto: Pixabay

BEVERWIJK – Vandaag heeft het college van B&W een eerste besluit genomen over de aanpak van de verdeling van de steunmiddelen van het rijk. In januari 2021 volgt een tweede besluit waarin het beleidskader voor toekenning van de gelden wordt vastgesteld. Het college verwacht medio februari te kunnen starten met uitkering van de gelden. In januari komt het college eveneens met een beleidskader voor het gemeentelijke herstelfonds.

Compensatie voor meerkosten en inkomstenderving
Alle gemeenten krijgen geld van het rijk om financiële tekorten of gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis te compenseren. Gemeente Beverwijk heeft een bedrag van € 1,486 miljoen ontvangen. De steunmiddelen van het rijk zijn voor een deel bedoeld als compensatie voor meerkosten en inkomstenderving bij de gemeente zelf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra kosten voor toezicht en handhaving, inkomstenderving toeristen- en parkeerbelasting, of minder ontvangen eigen bijdragen Wmo. Voor een ander deel betreft het compensatie voor meerkosten/inkomstenderving waar (maatschappelijke en culturele) organisaties mee worden geconfronteerd. Het rijk geeft dus een duidelijk bestedingsdoel, al mag je daar als gemeente van afwijken.

Wethouder Haydar Erol van Financiën: “Het college heeft besloten om de middelen die door het rijk bedoeld zijn voor compensatie van gesubsidieerde organisaties, daar ook voor te reserveren. Het is onze wens om deze organisaties te steunen bij de gevolgen van de coronacrisis.”

Er komt een beleidskader op basis waarvan de betalingen worden verricht. Dit beleidskader omvat in ieder geval: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun; de wijze van beschikking; het plafond (maximaal beschikbaar bedrag) en de verdeelsleutel. Verder omschrijft het de categorieën waarvoor de gemeente steunmiddelen heeft ontvangen: lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd.

Herstelfonds
Bij de vaststelling van de begroting voor 2021 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen uitgetrokken voor een herstelfonds. Doel van het herstelfonds is initiatieven steunen die branches en/of sectoren helpen. Het geld is niet bedoeld voor individuele organisaties, bedrijven of inwoners.

Er is dus een verschil tussen steunmiddelen en herstelfonds. De steunmiddelen betreffen geld van het rijk voor directe compensatie van financiële schade door meerkosten of inkomstenderving. Het herstelfonds is geld uit de algemene reserve van de gemeente en moet organisaties helpen te herstellen voor de toekomst.

Reacties