Burgemeester Smit sluit coffeeshop Life II aan de Zeestraat

Foto: Google - streetview

BEVERWIJK – Per 12 januari 2021 sluit burgemeester Smit Coffeeshop Life II aan de Zeestraat. De burgemeester baseert de sluiting op een advies van het Landelijke bureau Bibob, dat onderzoek doet naar de integriteit van ondernemers. De sluiting vindt plaats op grond artikel 3 eerste lid Wet BIBOB en artikel 1:6 en 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Bibob-toets
De gemeente heeft signalen van ondermijnend gedrag ontvangen van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Naar aanleiding van deze signalen heeft de burgemeester een Bibob-toets laten uitvoeren door het Landelijk bureau Bibob. Uit het rapport van blijkt dat er een ernstig gevaar bestaat dat de exploitatievergunning wordt gebruikt voor strafbare feiten, zoals het stelselmatig onjuist aangifte doen bij de Belastingdienst. De exploitant voldoet bovendien niet meer aan de voorwaarden die gesteld worden in het Coffeeshopbeleid van Beverwijk. De burgemeester trekt daarom de horeca- exploitatievergunning en gedoogbeschikking van de coffeeshop in.

Aantal coffeeshops
Na de sluiting van Coffeeshop Life II telt Beverwijk nog drie coffeeshops. Dit is het maximaal aantal coffeeshops dat is toegestaan op grond van het Coffeeshopbeleid. Er is dus geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop.

Bestrijding van ondermijning
De sluiting past binnen de brede aanpak voor bestrijding van ondermijning in de gemeente Beverwijk. “Mijn doel is om een einde te maken aan witwaspraktijken en andere ondermijnende activiteiten. In Beverwijk is er geen plek voor malafide ondernemers en ondernemingen.”, aldus de burgemeester.

Reacties

Cookieinstellingen