Ruim 8 miljoen voor lokale verkeersveiligheids- en fietsprojecten Kennemerland

Foto: Pixabay

De provincie Noord-Holland heeft in 2020 een bijdrage van ruim 10 miljoen geleverd aan verschillende lokale projecten, die de verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid verbeteren, zoals veiligere wegen, kruisingen en fietspaden. Acht miljoen daarvan kwam ten goede aan projecten in de regio Kennemerland

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “De missie in Noord-Holland is nul verkeersslachtoffers in 2050. Niet omdat wij denken dat elk ongeval voorkomen kan worden, maar omdat elk slachtoffer er één teveel is.”

Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers helaas toe. In 2019 ondertekende de provincie Noord-Holland daarom het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In Noord-Holland werken gemeenten en de provincie samen aan veiligere wegen en verkeersveiliger gedrag.

10 miljoen in 2020
Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor verbeteringen op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Daarbij wordt vooral gekeken naar aanpassingen die de verkeersveiligheid verbeteren en/of meer ruimte bieden aan fietsers. In 2020 is de subsidie vooral besteed aan het herkenbaar maken van schoolzones en aan de aanleg van vrij liggende fietspaden, rotondes, verhoogde plateaus bij kruisingen en veilige oversteekplaatsen.

Van de € 10,5 miljoen is bijna € 8 miljoen naar projecten in de regio Kennemerland gegaan.

Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard
Bijna € 3,4 miljoen is toegekend aan vijftien verschillende projecten in de regio Alkmaar. Zo is er onder andere een subsidiebedrag € 392.000 toegekend aan de gemeente Alkmaar voor het verkeersveilig inrichten en de aanleg van een rotonde op de Koedijkerstraat in Overstad. Aan de gemeente Heiloo is subsidie toegekend voor het verkeersveilig inrichten van de Vennewatersweg en het verbeteren van de fietspaden langs deze weg. Ook het aanleggen van een licht reflecterend betonnen fietspad door het donkere Heilooër Bos heeft subsidie ontvangen. In Heerhugowaard wordt met subsidie van de provincie gewerkt aan verschillende delen van de regionale doorfietsroute, langs de Middenweg en Westtangent. Tot slot wordt door de gemeente Langedijk langs de Nauertogt ten zuiden van recreatiegebied Geestmerambacht en veilig fietspad gerealiseerd met subsidie van de provincie.

Zuid Kennemerland (Heemstede, Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk)
Ruim € 4,6 miljoen toegekend aan twaalf projecten in de regio Zuid-Kennemerland-IJmond. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van ruim € 256.000 toegekend voor de aanleg van een fietsstraat op de parallelweg van de Leidsevaartweg in Heemstede. Ook is de subsidieaanvraag van de gemeente Beverwijk gehonoreerd om de fietsveiligheid op de Wijkermeerweg te verbeteren. Daarbij worden de fietspaden rond de rotonde verbeterd en in rood asfalt aangelegd. Beverwijk ontvangt ook subsidie om te werken aan de doorfietsroute tussen Heemskerk en Velsen, door de Westerhoutweg om te vormen naar een fietsstraat en op de kruising van de Zeeweg en Warande een rotonde aan te leggen, zodat fietsers niet langer voor het verkeerslicht hoeven te wachten. In Haarlem worden met behulp van provinciale subsidie fietspaden in het Schoterbos aangelegd en verbeterd.

2021
Ook in 2021 stelt de provincie subsidie beschikbaar voor projecten die de verkeersveiligheid en/of fietsbereikbaarheid in Noord-Holland verbeteren. Deze subsidie kan vanaf 1 februari worden aangevraagd. In totaal is dan € 15 miljoen beschikbaar.

Klik op Gesubsidieerde-projecten-2020 voor de complete lijst met gesubsidieerde projecten. 

Reacties