GGD Kennemerland start campagne over mentale gezondheid

Foto: Pixabay

GGD Kennemerland start in samen werking met gemeenten en lokale partners deze week met een grote campagne gericht op de mentale gezondheid van de inwoners. Met de campagne ‘Ik ben niet alleen’ wil de organisatie de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid van inwoners zichtbaar en bespreekbaar maken.

(bewerkt persbericht GGD Kennemerland)

Crisis vraagt veel
Deze crisis vraagt nu al heel lang heel veel van inwoners en hoewel het einde met de start van de vaccinatiecampagne langzaam in zicht komt, zijn we er voorlopig nog niet. De uitbraak zal niet van de ene op de andere dag bestreden zijn, en ook de consequenties zullen nog lang na de uitbraak voelbaar blijven. Deze factoren vragen veel van de inwoners qua mentale weerbaarheid.

Enorme impact op dagelijks leven
,,De coronacrisis heeft nu al bijna een jaar een enorme impact op het dagelijkse leven van de inwoners in onze regio. Om langdurende schade te voorkomen, is het belangrijk dat we onderwerpen als mentale gezondheid bespreekbaar maken en geen taboe laten zijn. Als GGD Kennemerland willen we het onderwerp enerzijds bespreekbaar maken en anderzijds handvatten te bieden aan degenen die daar behoefte aan hebben”, zegt Bert van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland.

Al zichtbaar
De campagne was afgelopen week al zichtbaar door middel van een wildplak affichage door de hele regio. Daar komen nu sprekende beelden op onder meer bushokjes, social media en in de huis aan huisbladen bij. Op de website van GGD Kennemerland is een speciale pagina ingericht: ggdkennemerland.nl/nietalleen.
GGD Kennemerland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met lokale en regionale partners zoals de gemeenten in de regio. Samen brengen we lokale initiatieven onder de aandacht om de mentale gezondheid van inwoners te bevorderen.

Reacties