Stichting Duinbehoud vraagt tien minuten tijd voor enquête over de duinen

Foto: Ronald van Wijk

Invullen van de vragenlijst helpt mee om de natuur in de duinen en de duurzame recreant die hiervan  wil genieten nog beter beschermen.

Help mee en maak kans op een exemplaar van kwartaalblad DUIN en ansichtkaarten. De natuur is ontzettend belangrijk. Stichting Duinbehoud werkt hard aan het behoud van de natuur langs de hele Nederlandse kust, maar dat lukt alleen met jouw hulp! Kernvraag: op welke manier zijn de duinen belangrijk zijn voor jou?

Enquête
Stichting Duinbehoud wil weten op welke manier de duinen belangrijk zijn voor jou. Heb jij tien minuten voor de duinen? Vul dan deze vragenlijst in: https://www.duinbehoud.nl/mogen-de-duinen-10-minuten-van…/

Met de resultaten van dit onderzoek kan Stichting Duinbehoud de natuur in de duinen en de duurzame recreant die hiervan wil genieten nog beter beschermen. Onder de respondenten worden 50 exemplaren van DUIN plus sets ansichtkaarten verloot.

Over Stichting Duinbehoud
Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Reacties