Fort aan den Sint Aagtendijk start crowdfundingactie voor behoud van het groen op het fort

Stichting Fortpop Beverwijk is een crowdfunding gestart voor het behoud van het groen op het fort. Dit als voorloper op het grote project om ouderen en jongeren in eenzaamheid of met een beperking een nuttige dagbesteding te gunnen op het prachtige fort.

Sinds de forten hun militaire functie verloren, konden zij uitgroeien tot echte hotspots van de natuur! Het Fort aan de sint Aagtendijk is een oase voor allerlei dieren en planten ondanks de nabijgelegen A9. Door de droge periodes van afgelopen jaren heeft het fort echter zwaar te lijden gehad en moet voorkomen worden dat de natuur hier verdwijnt.

Bewustwording
Zo worden er rondleidingen georganiseerd met de focus op de unieke natuur op en om een fort, worden er schoolklassen ontvangen, is er een moestuin en wordt al het groen natuurlijk begraasd door een uniek soort schapen. Dit alles draagt bij aan de bewustwording over natuurontwikkeling, duurzaamheid en biodiversiteit. Scholen hebben op het fort een unieke leer/werkplek in het groen gevonden en dit kan nog meer uitgebreid worden. Met voldoende financiële middelen, die hopelijk de resultante zijn van de crowdfundingsactie, kan het forteiland worden onderhouden en worden doorontwikkeld tot een bruisende en bloeiende plek met fruit- en kruidentuinen, een bloemenweide/wilde tuin.

(foto: SimonePhotography)

Wandelroute, vogeluitkijktoren en muziekuitvoeringen
Een wandelroute voor kinderen, vogelkastjes, insectenhotel, vogeluitkijktoren en een kleine kinderboerderij staan ook op het wenslijstje, zodat iedereen optimaal kan gaan genieten van wat het fort te bieden heeft en waar blijvend een plek geboden wordt voor natuur, cultuurgeschiedenis, kleinschalige evenementen voor jong en oud, maar ook voor ontspanning en rust. Uniek is het openluchttheater, waar met grote regelmaat muziekuitvoeringen plaats vinden.

Donatie voor inzaaien
Nu is het mogelijk om een donatie te doen en bij te dragen aan dit alles. De impact van het inzaaien zal er voor zorgen dat er een bio-divers en in oppervlakte zeer groot, groen gebied zal zijn waar insecten, bijensoorten en vogels wel bij zullen varen en behouden blijft voor de toekomst.

Stichting Fortpop
Stichting Fortpop is een ideële stichting van vrijwilligers.  De stichting huurt, onderhoudt en beheert het fort sinds 1991 met veel liefde en het heeft inmiddels een bredere functie gekregen als ‘Het Muziekfort’ ; een centrum voor muziek in de ruimste zin des woords.

Vrijwilligers gezocht!
Stichting Fortpop draait geheel zelfstandig en betaalt de huur en vaste lasten uit inkomsten door verhuur, evenementen en het faciliteren van de mogelijkheden welke het fort biedt. Ook onderhoudt de Stichting het fort uit deze inkomsten. Voor dit project worden behalve donateurs ook vrijwilligers gezocht, al dan niet groene handen, die er plezier in hebben het fort en de buitenruimte met elkaar te onderhouden. Dat zal bijdragen aan ieders welzijn en aan het behoud van de natuur voor de toekomst. Zeker in deze tijd doet een dagje fort wonderen!

Meer info via de website van het Muziekfort http://www.muziekfort.nl/ of volg ons op Facebook.

(foto: René Kuipers Fotografie)

Reacties