Kindercoach Goedgemutst organiseert op 22 april een online lezing over faalangst bij (prepuber)meiden

Foto: Kim Witkamp

Cathalijne Roddenhof van Kindercoachpraktijk Goedgemutst, coach voor grote en kleine meiden, geeft op donderdag 22 april om 20 uur een online lezing “Faalangst bij (prepuber)meiden, een side-effect van de ontwikkelingsfase?”

Tijdens deze lezing deelt zij de inzichten die er zijn rondom deze prepuberteitfase waarin kinderen hun gevoelswereld steeds meer ontdekken, ze een eigen mening gaan vormen, maar ook dat het een fase is waarin emoties intenser gevoeld en geuit worden. De online lezing is na aanmelding gratis live te volgen op 22 april om 20 uur.

Cathalijne Roddenhof licht toe: “De prepuberteit begint zo rond 9 jaar, als je kind in groep 5 zit. Kenmerkend voor groep 5 is dat de hoeveelheid leerstof omhoog gaat, er komen vakken bij zoals aardrijkskunde, topografie en geschiedenis (wereldoriëntatie). Begrijpend lezen wordt belangrijker, tafels moet worden gestampt en ondertussen moet het technisch lezen verfijnd worden. Er wordt dus best een beroep gedaan op het cognitief vermogen van je kind.

Neem daarbij dat kinderen in de leeftijd tussen de 8 en 11 jaar zich juist ook op emotioneel vlak (= gevoel) ontzettend ontwikkelen. Hun wereld wordt steeds groter, interessanter maar soms ook beangstigender. De magische (sprookjes) wereld wordt vervangen door nieuwsbegrip realiteit. De prepuberteit is een fase waarin je kind opzoek gaat naar wie het is, waar het bij hoort en wat vind ik hier nu van”.

“Door plotselinge boosheid, intense huilbuien of teruggetrokken gedrag laat je kind zien dat er emoties zijn die hij of zij voelt en ervaart, maar waar hij of zij zich op dat moment geen raad mee weet. In deze gevoelige fase ligt faalangst en perfectionisme dan ook op de loer. Onzekerheid wordt gevoed door onze resultaten-cultuur (thuis, bij sport en op school), kinderen worden nu eenmaal veel met elkaar vergeleken. Bewust en onbewust. Zo doen zij dat echter zelf ook! Ik vertel tijdens de online lezing hoe de ontwikkelingsfase er uitziet en hoe deze er mede voor zorgt dat meiden zo faalangstig (kunnen) worden en uiteraard geef ik tips hoe jij je kind hierin kunt ondersteunen” aldus Cathalijne.

Tijdens de online lezing deelt Cathalijne achtergrondinformatie over deze ontwikkelingsfase, helpt ze ouders kijken naar de signalen/het gedrag dat het faalangstige kind laat zien en geeft ze handvatten hoe de ouder hier mee om kan gaan. Hiermee vergroot je de weerbaarheid van je kind en geeft het je de gelegenheid om de band met je kind te versterken.

Naast individuele coaching organiseert Cathalijne ook speciale workshops voor moeder en dochter. De XL-sessie duurt ongeveer 2,5 uur en tijdens deze sessie gaan moeder en dochter samen onderzoeken welke kwaliteiten ze bezitten en welke valkuilen hierbij horen. We ontdekken hoe gedachten werken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze helpend worden. Meiden die in deze prepuberteit een negatiever zelfbeeld ontwikkelen omdat ze zich vergelijken met anderen en zichzelf niet goed genoeg vinden, zien dat vaak terug bij hun moeder, of eigenlijk andersom. Moeders die kritisch op zichzelf zijn, hebben vaak ook een dochter die dat ook is… Tijdens de workshops werkt Cathalijne met de moeder en dochter SAMEN aan een positiever zelfbeeld, biedt ze ontspanning en plezier en geeft ze het stel een kans om meer over zichzelf én elkaar te leren.

 

Reacties