Leerlingen Coornhert Lyceum, Daaf Geluk School, ECL en Kennemer College winnen KHMW Profielwerkstukprijzen 2021!

Foto: Aangeleverd

Op 16 april zijn door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de winnaars bekend gemaakt van de twee prijzen van 500 euro voor de beste profielwerkstukken voor VWO en HAVO. Ook werden twee eervolle vermeldingen uitgereikt.

Twaalf scholen voor VWO en HAVO uit de regio Haarlem en omgeving nomineerden dit jaar achttien werkstukken, tien VWO- en acht HAVO-werkstukken. De prijsuitreiking vond geheel online plaats, geleid door bestuurslid van de KHMW en voorzitter van de jury René van Rijckevorsel. Jesse Evers van DROG gaf een interactieve presentatie over fake news waarbij de genomineerde leerlingen betrokken werden. De laudatio werd uitgesproken door jurylid Jan Spoelder.

De prijs voor het beste VWO-werkstuk was voor het werkstuk Mens en Machine. Een verdediging van de morele status van intelligente AGI dat werd geschreven door Nieka van Lieshout van het Coornhert Lyceum in Haarlem.

Britt Molenaar van de Daaf Geluk School in Haarlem won de prijs in de categorie HAVO voor haar werkstuk Help! Stop de verdrinkingen. Hoe kunnen we samen met de Zandvoortse Reddingsbrigade, middels publieke communicatie, het aantal verdrinkingen terugbrengen tot 0?

Nieka van Lieshout
Op het Coornhert Lyceum werkte Nieka van Lieshout uit Haarlem in haar eentje aan het werkstuk Mens en Machine. Een verdediging van de morele status van intelligente AGI. Cicero heeft haar geïnspireerd om een rechtszaak te gebruiken in haar werkstuk. Zij heeft dit op een mooie retorische wijze uitgewerkt. Niet alleen is dit hoog academisch, zij geeft er ook nog een twist aan door een gedachten experiment. Dit resulteert in een gedegen, fantasievol werkstuk. Zij laat de rechtbank uiteindelijk concluderen dat de openbaar aanklager en de advocaat beiden goede argumenten hebben aangedragen. Nieka lijkt de jury een filosofe is spe die zich heel goed heeft geïnformeerd en de regels van de retorica uitstekend heeft toegepast. Zij heeft tevens een prachtig interview afgenomen met iemand van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UVA. Het liefst zou zij Cicero bedanken voor zijn hulp bij de totstandkoming van dit werkstuk, maar omdat hij al eeuwen dood is, gaat haar dank in plaats daarvan uit naar haar leraren die aan haar de retorica hebben geïntroduceerd.

Nieka van Lieshout (foto: aangeleverd)

Britt Molenaar
Van Britt Molenaar van de Daaf Gelukschool is het werkstuk Help! Stop de verdrinkingen. Hierin spreekt zij de ambitie uit het aantal verdrinkingen in zee terug te brengen tot 0. Britt is lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade en het verdrinken van een persoon in Zandvoort in augustus 2020 heeft diepe indruk op haar gemaakt. Met dit onderzoek hoopt zij de gevaren van de zee bekend te maken bij het grote publiek. Het is een actueel en relevant onderwerp waarin zij zich zeer goed heeft verdiept. Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties aan de kust en er is vraag naar het vergroten van de veiligheid. De gevaren van de zee, zoals bijvoorbeeld muien worden goed uitgelegd en zij heeft een mooie enquête uitgezet onder strandgangers en reddingsbrigades in het land. Britt draagt een eigentijdse oplossing aan, namelijk het ontwikkelen van een app. Zij stelt dat een app altijd actueler is dan een informatiebord en ook dat moderne oplossingen altijd in goede aarde vallen bij de jeugd. De jury heeft zelfs nog een nieuw woord geleerd. Dankzij dit werkstuk weet de jury nu dat een zoper een door de wind versterkte getijdestroming is die parallel aan de kust loopt.

Britt Molenaar (foto: aangeleverd)

Eervolle vermelding VWO naar leerlingen Kennemer College Beverwijk
Naast deze prijzen waren er eervolle vermeldingen voor twee werkstukken. De eervolle vermelding voor VWO was voor het werkstuk Het onbehagen bij de vrouw. De Tweede Feministische Golf en Joke Smit van Marit van den Bos (uit Heemskerk), Eva de Graaff en Valerie Plas (beiden uit Beverwijk) van het Kennemer College in Beverwijk.

Eervolle vermelding HAVO naar leerlingen Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem
De eervolle vermelding voor HAVO ging naar Zarah Brasser en Lisa Ravoo (beiden uit Haarlem) van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem voor hun werkstuk De onzichtbare plastic soep. De filtering van microplastics door het langzame zandfilter van Waternet. Zij krijgen ieder 50 euro voor hun werkstuk.

Volgend jaar looft de KHMW weer prijzen uit voor de beste profielwerkstukken. Daarnaast reikt de KHMW jaarlijks allerlei wetenschappelijke prijzen uit, van aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten tot oeuvreprijzen voor ervaren wetenschappers.

Docenten, PWS-begeleiders, familie en vrienden konden de prijsuitreiking via een livestream volgen. De opname van de livestream en het juryrapport staan op de website: www.khmw.nl.

Reacties