Natuur op terrein Tata Steel in beeld; patrijzen, watersnippen en boomleeuweriken gespot

Foto: Tata Steel

Vanaf vandaag kunnen natuurliefhebbers weer de activiteiten van de ijsvogels op het terrein van Tata Steel in IJmuiden live volgen. De natuurcamera staat gericht op de ijsvogelwand bij een sloot op het noordterrein.

De ijsvogel broedt bij voorkeur in steile wanden aan het water. De felgekleurde vogel is meerdere malen gesignaleerd bij de ijsvogelwand. De komende periode wordt duidelijk of de ijsvogel dit jaar gaat broeden op deze locatie. De natuurwebcam wordt van energie voorzien door zonnepanelen en start ’s ochtends enkele uren na zonsopgang met het doorsturen van live beelden. Na zonsondergang zendt de webcam ook in het donker nog enige tijd infraroodbeelden uit, totdat de opgespaarde energie is verbruikt.

(foto: Ton van Steijn)

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel bijzondere natuur voor. Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden: “We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein. Via deze webcam willen we iedereen daarvan laten meegenieten”.

De natuurbeelden zijn te volgen via: https://omgeving.tatasteel.nl/duurzaamheid/live-natuurbeelden-bij-tata-steel.html.

Nieuwe soorten: patrijzen en watersnippen
In de afgelopen twee jaar zijn veel nieuwe soorten waargenomen op het terrein van Tata Steel, waaronder tientallen watersnippen en boomleeuweriken en zelfs een groep patrijzen. Deze patrijzen behoren tot de laatste paartjes die in de Provincie Noord-Holland voorkomen. Zij voelen zich thuis op het terrein vanwege de grote hoeveelheid bloeiende planten, waar veel insecten op afkomen en het grote aantal plekken waar het heel rustig is. Ook de houtsnip, de tapuit, de keizersmantel en de blauwvleugelsprinkhaan hebben de waardevolle natuur bij het staalbedrijf inmiddels ontdekt.

Patrijs (foto: Pixabay)

Duinvalleien, grasland en oud bos
De biotopen bij het staalbedrijf omvatten onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn een kolonie oeverzwaluwen, de slechtvalk, de zandhagedis, de rugstreeppad, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder, parnassia en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswespenorchis. Er komt bij Tata Steel zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje. En nog niet zolang geleden werd er een zeehond gesignaleerd in de Staalhaven, die zich tegoed deed aan de overvloedige hoeveelheid vis aldaar.

Reacties