Crowdfundingactie voor 400 jaar oude Eendenkooi in Uitgeest

Kooiker Herman Rasch en Boswachter van Landschap Noord-Holland Erwin Schellinger.
Foto: Dutchphoto / Hans van Weel

Landschap Noord-Holland is sinds vorig jaar eigenaar van Eendenkooi van der Eng in Uitgeest en voert actie voor behoud van dit eeuwenoude monument.

Een bijzonder stukje cultuurhistorisch erfgoed dat, onopvallend, midden tussen de weilanden vlak bij het dorp ligt. In de ‘kooi’ worden al 400 jaar eenden gevangen. Vroeger om te eten, tegenwoordig om te ringen voor natuuronderzoek. Deze eeuwenoude traditie dreigt verloren te gaan, omdat restauratie hard nodig is. Rietschermen zijn vervallen en houten palen rot. Alleen met hulp van het publiek en donateurs kan deze bijzondere eendenkooi veilig worden gesteld voor de toekomst. Voor de totale renovatie is € 52.000 nodig.

Eendenkooi Van der Eng
Het lijkt een nietszeggend bosje in de weilanden bij Uitgeest, maar al vier eeuwenlang ligt in de weilanden een historische eendenkooi. Terwijl de omgeving in rap tempo veranderde, bleef deze natuuroase onaangetast en het beroep van kooiker bestaan. Eenmaal binnen in de eendenkooi begeef je je in een paradijs waar het krioelt van de wilde en tamme eenden. Kooiker Herman Rasch voert, als vrijwilliger, het dagelijks beheer over ‘zijn’ kooi samen met een groep van tien enthousiaste vrijwilligers. De eendenkooi bestaat uit een plas met vijf vangpijpen: smalle, gekromde slootjes, tussen rietschermen en gaaswerk, die uitmonden in een kist. Via de schermen lokt de kooiker eenden de vangpijp in om ze uiteindelijk te vangen in de kist. Daar worden ze geringd, geregistreerd en weer vrijgelaten. Alle gegevens worden gebruikt voor natuuronderzoek.

(foto: Dutchphoto / Hans van Weel)

Vervanging vangpijpen
De vangpijpen van de eendenkooi zijn er slecht aan toe. Er zitten grote gaten in het riet, schermen hangen scheef of zijn met een stut niet meer in het lood te krijgen en palen zijn doorgerot. De constructie van de vangpijpen is na vijftien jaar gebruik helemaal óp. Kooiker Herman Rasch: “Wat zou het mooi zijn als we dit jaar zouden kunnen beginnen met het vervangen van de schermen, palen en gaaswerk. De kooi zelf genereert geen inkomsten om deze lasten op zich te nemen en ook Landschap Noord-Holland kan het werk niet financieren. Dus onze hoop is gevestigd op iedereen die een bijdrage wil doen. Voor € 52.000 kunnen we twee vangpijpen compleet restaureren en drie vangpijpen repareren”. Wie wil helpen kan een donatie doen en meer lezen over de actie op www.landschapnoordholland.nl/eendenkooi.

Eigenaar Landschap Noord-Holland
Vorig jaar verkreeg de eendenkooi de status van gemeentelijk monument én ging het in eigendom over van de gemeente Uitgeest naar Landschap Noord-Holland. De natuurorganisatie zorgt al jaren voor de omliggende weilanden, nu kwam daar dit prachtige cultuurhistorische monument bij. Een logische keuze, zegt boswachter Erwin Schellinger: “Als natuurbeheerder kunnen wij doelgerichter voor de kooi en de bijbehorende biodiversiteit zorgen. Ook is er nu geen dreiging meer dat andere partijen aanspraak maken op de omliggende grond voor bijvoorbeeld huizenbouw. En de kooi is voor altijd beschermd”.

Luchtfoto Eendenkooi Uitgeest – Aerovista Luchtfotografie kl