Kruispunt Warande-Zeestraat wordt rotonde

Foto: Gemeente Beverwijk

Dinsdag 25 mei heeft het college het Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting van het kruispunt Warande-Zeestraat vastgesteld. Op dit kruispunt wordt een rotonde aangelegd. Deze herinrichting is onderdeel van de doorfietsroute in de IJmond. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022.

Samen met bewoners
Omwonenden van het kruispunt Warande-Zeestraat konden tussen 19 januari en 14 februari 2021 hun reactie geven op het ontwerp. De gemeente vindt het belangrijk dat in het ontwerp rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners en belanghebbenden. Daarom heeft de gemeente inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Op basis van de ontvangen reacties heeft de gemeente wijzigingen gemaakt in het ontwerp, zoals het tweerichtingenfietspad aan de noordzijde van de Zeestraat, het verhoogd aanbrengen van zebrapaden en fietspad rondom de rotonde en de groeninvulling.

Kruispunt wordt een rotonde
Het kruispunt Warande-Zeestraat is nu geregeld met verkeerslichten. Deze lichten verdwijnen. Er wordt een rotonde aangelegd, met rondom de rotonde een vrijliggend en verhoogd fietspad. Dit fietspad is een eenrichtingfietspad. Het fietspad krijgt rood asfalt. Verder worden beide fietspaden langs de Zeestraat (tussen Warande en Creutzberglaan) tweerichtingenfietspaden. En tussen de rotonde en de Duinwijklaan, voor het Museum Kennemerland langs, legt de gemeente ook een tweerichtingenfietspad aan. Het kruispunt blijft een groene uitstraling houden. Voor de rotonde moeten 5 bomen verplant worden. De te verplanten bomen komen terug in het ontwerp. Ook worden er nieuwe bomen geplant in de nabijheid van het kruispunt.

Bekijk het Definitieve Ontwerp en meer informatie over de doorfietsroute.

Over de doorfietsroute
De gemeenten Haarlem, Velsen, Heemskerk en Beverwijk werken samen aan de  doorfietsroute. Een doorfietsroute is een directe verbinding met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietsen inwoners snel en makkelijk van en naar hun bestemming. Het doel is dat meer mensen de auto laten staan voor hun reizen in de IJmond. De doorfietsroute wordt voor 75% gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.

Planning
De aanleg van de rotonde wordt voorbereid en in oktober / november wordt een aannemer geselecteerd voor de werkzaamheden. In januari / februari 2022 worden eerst de bomen verplant. Daarna start in maart 2022 de aanleg van de rotonde.

Reacties