Burgemeester Smit sluit coffeeshop Life II aan de Zeestraat

Foto: Google Streetview

BEVERWIJK – Per 16 juli moet de Coffeeshop Life II aan de Zeestraat haar deuren sluiten. Eerder heeft de burgemeester besloten om de vergunning en gedoogverklaring van de Coffeeshop in te trekken.

Tegen deze besluiten is een bezwaarschrift ingediend. Via een rechtszaak is bepaald dat de coffeeshop open mocht blijven, totdat er een besluit was genomen op de ingediende bezwaren. Inmiddels zijn de bezwaren behandeld en is besloten om de intrekkingen door te zetten.

Bibob-toets
De gemeente heeft signalen van ondermijnend gedrag ontvangen van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Uit onderzoek is gebleken dat de exploitant niet meer voldeed aan de voorwaarden die gesteld worden in het Coffeeshopbeleid van Beverwijk. De burgemeester trekt daarom de horeca-exploitatievergunning en gedoogbeschikking van de coffeeshop in. De coffeeshop moet binnen zes weken gesloten zijn. Tegen de besluiten van de burgemeester staan verder rechtsmiddelen open. Er kan beroep worden ingediend bij de rechtbank en de rechter kan worden verzocht om opnieuw een voorlopige voorziening te treffen.

Aantal coffeeshops
Na de sluiting van Coffeeshop Life II telt Beverwijk nog drie coffeeshops. Dit is het maximaal aantal coffeeshops dat is toegestaan op grond van het Coffeeshopbeleid. Er is dus geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop.

Bestrijding van ondermijning
De sluiting past binnen de brede aanpak voor bestrijding van ondermijning in de gemeente Beverwijk. “Mijn doel is om een einde te maken aan witwaspraktijken en andere ondermijnende activiteiten. In Beverwijk is er geen plek voor malafide ondernemers en ondernemingen.”, aldus de burgemeester.

Reacties