Rookmelders verplicht per 1 juli: wat betekent dit voor de verzekeringsdekking?

Foto: Pixabay

Per 1 juli 2022 moeten alle huizen, zowel koop als huur, op iedere verdieping verplicht minstens één goedgekeurde rookmelder hebben. Deze maatregel zou het aantal (dodelijke) slachtoffers moeten verminderen.

(bron: Pricewise.nl)

Hoe men deze verlichting denkt te kunnen handhaven? Welnu, er zal niemand spontaan je huis binnenstappen op te controleren en je eventueel te bekeuren. Maar in geval van brand, waarbij blijkt dat er geen rookmelder aanwezig was, kan de verzekering misschien wel moeilijk kunnen gaan doen. En dat is toch het laatste wat je wilt.

De  vergelijkingssite Pricewise legt uit wat het wel of niet hebben van een rookmelder in de toekomst betekent voor de dekking van je verzekering.

Waarom is een rookmelder per 1 juli verplicht?
Het grote doel van deze verplichting is het redden van levens. Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting, vertelde aan het Verbond van Verzekeraars dat om brandwonden en dodelijke slachtoffers te voorkomen ze inzetten op het voorkomen van brand én op vroege ontdekking van brand door het alarm van de rookmelder. Om die reden moeten per 1 juli 2022 alle huizen, zowel koop als huur, verplicht een rookmelder hebben. In het Bouwbesluit, opgesteld door de overheid, staat dat in nieuwbouwhuizen een rookmelder al vanaf 2003 verplicht is. De regering heeft het Bouwbesluit nu dus aangepast, waardoor deze rookmelderverplichting per 1 juli geldt voor álle huur- en koophuizen.

Woonvoorwaarden woonverzekering nog niet aangepast
Nu is de vraag natuurlijk: wat als ik na 1 juli geen rookmelders heb en er breekt brand uit? Ben ik dan nog wel verzekerd? Op dit moment heeft de rookmelderverplichting bij een inboedelverzekering en een opstalverzekering nog geen gevolgen. Wanneer dit verandert, laat de verzekeraar dit uiteraard op tijd weten. Hans de Kok, directeur van Pricewise, zegt hierover het volgende: “Na het verplichten van de rookmelder per 1 juli worden de voorwaarden van de woonverzekering (nog) niet aangepast. Dat betekent dat er niks in de verzekering verandert, ook als er na 1 juli geen rookmelder is geplaatst. Het zou natuurlijk kunnen dat de voorwaarden in de toekomst veranderen, omdat bij sommige verzekeraars het verwerken van deze verplichting in de voorwaarden wel op de agenda komt.”

Wooneigenaar verantwoordelijk
De eigenaar van de woning is verplicht de rookmelder te plaatsen. Als het gaat om een huurhuis, dan is de huurbaas verantwoordelijk voor het plaatsen van de rookmelder. Wel komt het in sommige gevallen voor dat de huurder verantwoordelijk is voor het vervangen van de batterijen. De afspraken hierover kunnen opgenomen worden in het huurcontract.

Voorwaarden rookmelder
Een rookmelder moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Alle rookmelders moeten voldoen aan de Europese NEN-14604-norm. Rookmelders op netstroom moeten daarnaast ook voldoen aan de Europese NEN-2555-norm. Voldoet de rookmelder aan deze eisen, dan beschikt deze over een goed geluidssignaal, is deze eenvoudig te monteren en voorzien van een tijdige detectie van rook. Tot slot moet elke rookmelder een CE-keurmerk hebben.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen