Tata behoudt natuurvergunning, krijgt wel minder stikstofruimte

Foto: Wim Meijer Fotografie

VELSEN – Tata Steel houdt de verkregen natuurvergunning, maar deze wordt wel aangescherpt, meldt de provincie Noord-Holland woensdag. Het staalbedrijf krijgt in de aangescherpte vergunning minder stikstofruimte en mag dus minder stikstof uitstoten.

(bron: ANP)

“Door genomen maatregelen bij de twee kooksfabrieken en de nieuwe wandeloven daalt de uitstoot van stikstof. Dat betekent dat de stikstofruimte in de natuurvergunning lager kan worden vastgesteld en ten gunste komt van de natuur”, aldus de provincie. In 2026 wordt de vergunning nog eens bekeken en mogelijk herzien, omdat volgens het plan van Tata Steel dan opnieuw de stikstofuitstoot aanzienlijk afneemt door verduurzaming.

Mobilisation for the Environment (MOB) vroeg eerder om de natuurvergunning van Tata Steel helemaal op te zeggen. Volgens de milieuorganisatie veroorzaakt Tata Steel met zijn hoge uitstoot schade aan natuurgebieden in heel Nederland. Ook deed MOB verzoeken om de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide aan te scherpen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn het eens met het besluit om de natuurvergunning niet volledig in te trekken. De betrokken overheidsinstanties zeggen dat de vergunning die het bedrijf in 2016 kreeg op de juiste gronden is verleend. Ook is de verwachting dat “door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt”. Bovendien wil het provinciebestuur dat Tata Steel voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (leefbaarheid, milieu en gezondheid) wil dit jaar nog afspraken maken met Tata Steel over een concreet tijdpad voor het realiseren van duurzame staalproductie. Hij zegt hiermee ook duidelijkheid te willen creëren naar inwoners van de IJmond.

Tata Steel heeft eerder aangegeven de zorgen van mensen in de omgeving te begrijpen. Om de impact op de omgeving terug te dringen, heeft het bedrijf naar eigen zeggen een uitgebreid programma aan maatregelen opgesteld met de naam Roadmap Plus.

Reacties

Cookieinstellingen