Woontorens De Slotvrouwe steeds meer in het groen

HEEMSKERK / BEVERWIJK ā€“ De laatste jaren heeft de Tolweg een ware metamorfose doorgemaakt met de bouw van de drie flats Zaligheid, Gerechtigheid en Heerlijkheid tegenover slot Assumburg.

Inmiddels zijn de drie woontorens gerealiseerd en begint de natuur ook nadrukkelijk zā€™n werk te doen. Wat de begroeiing betreft: die wordt grotendeels overgelaten aan de natuur zelf. Daarbij is het de bedoeling dat er een speelomgeving ontstaat waarin kinderen vrij hun gang kunnen gaan.

Projectleider van WoonopMaat Peter van Raamsdonk vertelt aan IJmond Nieuws over de beweegredenen en het tijdpad.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen